Akademija

SEMINAR: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE – za članove nadzornih i upravnih odbora te upravnih vijeća

Korporativno_slajd

Korporativno upravljanje za sadašnje i buduće članove nadzornih i upravnih odbora te upravnih vijeća,  seminar je koji će se u organizaciji Lider akademije održati od 21. listopada do 17. prosinca, a na kojemu će se u 50 nastavnih sati temeljito razraditi svi procesi i ciljevi korporativnog upravljanja.

 

Pokrovitelji seminara:

ecoDaCID logo

Ciljevi seminara

Dobro korporativno upravljanje ovisi o uravnoteženim odnosima između internih i eksternih mehanizama kojima se osigurava efikasnost upravljanja i pomaže u rješavanju problema i mogućih sukoba koji se pojavljuju u upravljačkim strukturama. Ono treba stvoriti uvjete u kojima će ponašanje i djelovanje menadžera biti u interesu ključnih interesno-utjecajnih skupina te osigurati da se nedovoljno dobri menadžeri zamijene boljima. Osim toga, dobro korporativno upravljanje treba osigurati poticaje odboru i menadžmentu u ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva, uz uspostavljanje učinkovita sustava kontrole i nadgledanja poslovanja i vođenja dioničkog društva, društva s ograničenom odgovornošću ili druge organizacije.

Unapređenje prakse korporativnog upravljanja je conditio sine qua non za društva koja žele prosperirati na tržištima, pribaviti dodatni kapital, ostvarivati konkurentsku prednost i opstati u svijetu sve većih konkurentskih izazova u brzo promjenjivoj okolini, jednako kao i za zemlje koje žele stimulirati investiranje u privatni sektor, privući inozemna ulaganja i stvarati kontekst gospodarskog rasta.

Cilj je seminara ojačati položaj nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća u Hrvatskoj i dodatno potaknuti pitanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti članova.

Osnaživanje uloge i nezavisnosti nadzornoga odnosno upravnog odbora, čiji članovi trebaju biti birani na temelju kriterija izvrsnosti, jedna je od najvažnijih misija ovog seminara. Djelovanje odbora treba biti uokvireno dugoročnom orijentacijom organizacije na stvaranje vrijednosti za sve svoje ključne interesno-utjecajne skupine. Odbor ima središnju ulogu u korporativnom upravljanju sa zadaćama razumnoga i nepristranog usklađivanja interesa svih zainteresiranih i rješavanja konfliktnih situacija koje mogu ugroziti opstojnost i prosperitet organizacije. Misija seminara je edukacija u funkciji uspostavljanja što je moguće boljih komunikacijskih kanala između odbora i dioničara, u izgradnji mehanizama koji će pomoći postavljanju zajedničkih usuglašenih dugoročnih ciljeva i oblikovanju jasne strategije koju će prihvatiti svi relevantni akteri korporativnog upravljanja.

Kome je seminar namijenjen:

Seminar je namijenjen sadašnjim i budućim članovima nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća, isto kao i članovima uprava trgovačkih društava i drugih organizacija. Seminar je usto pogodan za stručnjake i savjetnike trgovačkih društava i drugih organizacija.

Minimalni uvjeti za pohađanje seminara su srednja stručna sprema i tri godine radnog iskustva.

Program seminara:

Program seminara sastoji se od modula koji pokrivaju osnove korporativnog upravljanja u ukupnom trajanju od 52 sata.

Ključne teme su:

 • Proces i mehanizmi korporativnog upravljanja
 • Makroekonomsko okružje korporativnog upravljanja
 • EU-regulativa i nacionalni kontekst korporativnog upravljanja
 • Odnosi između tijela korporativnog upravljanja
 • Uloga i upravljanje nadzornim ili upravnim odborom (upravnim vijećem)
 • Prava dioničara
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Korporativno izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola
 • Poslovna forenzika i skandali korporativnog upravljanja
 • Menadžersko nagrađivanje
 • Upravljanje rizicima i korporativno upravljanje
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Vodstvo u upravljačkim strukturama
 • Korporativno upravljanje u koncernu

Polaznici će dobiti certifikat Lider akademije.

Predavači su vrhunski stručnjaci s područja prava i ekonomije:

akademik Jakša Barbić, Pravni fakultet Zagreb, prof. dr. sc. Darko Tipurić, EFZG, prof. dr. sc. Lajoš Žager, EFZG, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, Pravni fakultet Zagreb, prof. dr. sc. Velimir Srića, EFZG, prof. dr. sc. Boris Tušek, EFZG, prof. dr. sc. Vinko Belak, EFZG, prof. dr. sc. Marijan Cingula, EFZG, prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić, EFZG, prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, EFZG, prof. dr. sc. Hana Horak, EFZG, doc. dr. sc. Domagoj Hruška, EFZG, doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje, EFZG, prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, EFZG, prof. dr. sc. Dejan Kružić, EFST, prof. dr. sc. Ivica Filipović, EFST.

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

Program se održava u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma, dvorana Brijuni, petkom  (od 17-21h) i subotom (od 9-13h) prema slijedećem rasporedu:

POPIS PREDAVAČA I TEMA (*klikni za uvećanje)

 

Kotizacija:

 • Redovna cijena 14.990 HRK + PDV
 • Pojedinačna cijena modula iznosi: 3.000 HRK + PDV
 • Popusti:

-15% za 3 i više sudionika iz iste tvrtke

– 10% sudionik konferencije o Korporativnom upravljanju održane 16.9.2016.

-10% pretplatnik Lidera

                                  *popusti se sukcesivno zbrajaju

 

Saznaj više o temi na linkovima:

 

Polja označena sa * su obavezna.

REGISTRACIJA


Ciklusi

Popusti:

Komentari