06. ožujak 2019.

12 buzzworda koje svaki bankar treba znati u digitalnom financijskom svijetu

Ako ste bankar koji radi u financijama sigurno ste čuli pola ovih buzzworda. No što te riječi znače? Naučite značenje akronima BI, AI i SaaS, te poznatijih HMDA, CRA, TILA i RESPA.

Kao bankarski ili financijski profesionalac u digitalnom svijetu, neznanje ovih 12 tech buzzworda ne može proći neopaženo.

1. Business Intelligence (BI)

Business Intelligence ili poslovna inteligencija odnosi se na analizu poslovnih podataka, strategije ili tehnologije koje pomažu kompaniji u analizi kvantitativnih i kvalitativnih poslovnih podataka, a u većini slučajeva uključuje prošle, sadašnje i buduće uvide poslovnih operacija, s ciljem donošenja boljih odluka.

2. FinTech

FinTech znači financijska tehnologija i odnosi se na sektor financijske i tehnološke industrije koja je fokusirana na pružanje financijskih usluga kroz tehnologiju. To je brzorastuća industrija, posebno u Sjevernoj Americi. Danas se FinTech može odnositi na bilo koju novu financijsku tehnologiju, od edukacije do retail bankinga. Također uključuje inovacije poput kriptovaluta.

3. RegTech

RegTech je još jedna složenica koja uključuje riječi ‘regulatorna‘ i ‘tehnologija‘. RegTech se odnosi na bilo koju tehnologiju koja pomaže kompanijama da ispune regulacije. Vrlo često se odnosi na softver koji pomaže kompanijama ispuniti financijske regulative iako se ne mora odnositi na to. Fair lending, HMDA, CRA i Redlining analitike sve su primjeri FinTecha.

Bilješka: Sve se više čuje fraza BankTech, ali je njezina upotreba ograničena: generalno, BankTech se odnosi na tehnologiju koja se koristi u bankarstvu. Praktično značenje termina se još uvijek razvija (odnosi li se na tehnologije kojima se olakšavaju bankarski poslovi krajnjim korisnicima? Odnosi li se na operativne tehnologije koje koriste klasične banke? Mogu li se banke koje nisu klasične smatrati BankTechom?) Treba pratiti taj trend.

4. Kriptovalute & Blockchain

Termin kriptovalute koristi se za sigurne i decentralizirane digitalne valute, tj. valute izvan sustava centralne banke. Zahtjeva ‘apsolutni konsenzus‘ u mreži, odobrenje svakog člana, a tehnologija koja to omogućava zove se blockchain.

5. Neobanka

Riječ je o bankarskoj instituciji koja dovodi u pitanje klasično bankarsko tržište. Neobanke su u potpunosti digitalne financijske institucije koje pružaju licencirane proizvode kroz odnose s partnerskim bankarskim institucijama, ali same nemaju bankarsku licencu. Jedan primjer je Yolt, aplikacija koju britanskim klijentima nudi ING banka, a dozvoljava korisnicima uvid u potrošnju i transfere novca.

Ne propustite priliku saznati sve o izazovima blockchaina i novih tehnologija za financijski sektor te za druženje s najistaknutijim stručnjacima iz bankarstva i, ako još niste, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 7. Susretu guvernera i bankara regije jer se već godinama traži mjesto više. 

6. Umjetna inteligencija (AI)

Naziva se i inteligencija strojeva (Machine Intelligence ili MI), a John McCarthy, profesor sa sveučilišta Stanford definira je kao znanost kreiranja inteligentnih strojeva, pogotovo pametnih računalnih programa. Inteligencija se ovdje definira kao sposobnost ostvarivanja ciljeva. AI se često odnosi na sposobnost strojeva da donose odluke, nakon procesa učenja. Termin nužno ne znači stvaranje strojeva koji mogu misliti, učiti i donositi odluke baš kao i ljudi, no vrlo često je upravo to slučaj. IBM-ov Watson je dobar primjer AI računala, ali Cortana i Siri također su verzije umjetne inteligencije s kojom se svakodnevno komunicira.

7. SaaS

Akronim za Software-as-a-Service (softver kao usluga), a odnosi se na pružanje usluge centraliziranog softvera ili aplikacije putem interneta, čija je uluga stalno dostupna. Za većinu SaaS alata, na webu ili na zahtjev, treba se pretplatiti i plaćati mjesečnu ili godišnju naknadu pristupa, a prednost je što sigurnost pruža davatelj usluge. Dobar primjer SaaS proizvoda je Microsoft Office 365.

8. TES

Tehnološki omogućena usluga pruža klijentima vrijednost, a uspjeh klijenta bitan je i za kompaniju. TES se fokusira na isporuku što korisnijeg softvera.

9. Vođenje podataka

To je odgovornost koju kompanija, proizvod ili usluga imaju za kvalitetu podataka i sigurnosti unutar organizacije i tek je rastuće područje.

10. Location-based autorizacija ili autorizacija prema lokaciji

Sigurnosna postavka, softver i aplikacije koje kontroliraju pristup prema lokaciji. Financijske institucije uz pomoć ove autorizacije mogu ograničiti pristup računu ako mu korisnik pokuša pristupiti izvan uobičajenih lokacija.

11. Datafication

Riječ je o općem trendu prema prikupljanju što više podataka i njihovom korištenju u donošenju odluka, upravljanju ponašanjima, izgradnji strategije. Kako bi se osigurala kvaliteta, sigurnost i dostupnost podataka u organizaciji, pomoć može dati podatkovni poslužitelj.

12. Analitika predviđanja

Ovo je područje analize koje se fokusira na korištenje aktualnih i prošlih podataka kako bi se procijenilo ili predvidjelo buduće stanje, a posebno je korisno u otkrivanju prilika i rizika. U bankarstvu, ovaj se tip analitike koristi za procjenu rizika duga, otkrivanje prijevara i sl. U kombinaciji s umjetnom inteligencijom, analitika predviđanja ima potencijal da sama uči kako bi se poboljšala, piše blog Tru Point Partners.