19. studeni 2017.

Amerika za ratove troši triput više no što tvrdi Pentagon

Dok Amerika ratuje prosječni američki porezni obveznik na to godišnje izdvoji 23 386 dolara, sudeći prema izvješću Brown Instituta za međunarodne i javne poslove, a do kraja fiskalne 2018. godine američka potrošnja za ratove u Iraku, Siriji i Afganistanu otkako se dogodio napad na WTC mogla bi doseći 5.6 bilijuna dolara.

Izvješće je dio projekta ‘Troškovi rata‘ na kojemu je sudjelovao međunarodni tim od 35 znanstvenika, aktivista za ljudska prava, liječnika i pravnika koji su istraživali i raspravljali o teretu ratovanja, piše BigThink.

>>>Šveđani pod pritiskom SAD-a zbog zabrane nuklearnog naoružanja

Osim potrošnje od strane različitih vladinih tijela u istraživanju su uzeti u obzir i troškovi kamata za novčana sredstva koja je Amerika posudila za financiranje ratova, a ona nisu uključena u izvješća Pentagona o ratnim troškovima.

Primjerice, u izvješću Pentagona stavka ‘Procjena troškova poreznih obveznika za ratove u Afganistanu, Siriji i Iraku‘ iznosi 1.52 bilijuna dolara, prema čemu svaki porezni obveznik za rat izdvaja 7 740 dolara.

Američki ratovi većinom su financirani zaduživanjem, a ne novim porezima ili rezovima, stoga su istraživači za svoje izvješće u obzir uzeli i trošak kamata. Čak i kada bi Amerika u ovom trenutku prekinula ratovanje, kumulativni troškovi kamata mogli bi povećati javni dug na 7.9 bilijuna dolara u naredna tri desetljeća.

>>>Jack Ma Amerikancima: Umjesto na oružje novac ste trebali potrošiti na svoj narod

Troškovi rata u službenim izvještajima u obzir uzimaju izdatke kao što su zdravstvena skrb i invalidske naknade za branitelje, ipak još uvijek postoje milijarde neobjašnjivih troškova. Izvještaji također ne uključuju novac koji SAD troši na protuterorističke akcije u državama kao što su Uganda, Sahara, Karibi, Srednja Amerika ili na inicijativu Ministarstva obrane koja je usmjerena na zastrašivanje Rusije.