Korona i biznis
28. ožujak 2019.

Andrija Mikulić postaje glavni državni inspektor, Marko Krištof više nije na čelu Zavoda za statistiku

Državni inspektorat 1. travnja od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava preuzima inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu koji su se obavljali u Inspektoratu rada, Ilija Tadić razriješen je dužnosti ravnatelja Inspektorata rada. Početkom idućeg mjeseca petogodišnji mandat glavnog državnog inspektora počinje teći dr. sc. Andriji Mikuliću, kao što se i nagađalo.

Dio je to današnjih Vladinih kadrovskih odluka, među kojima je i razrješavanje dužnosti prvog čovjeka Državnog zavoda za statistiku Marka Krištofa kojeg će na funkciji ravnatelja DZS-a od 1. travnja zamijeniti Lidija Brković.

Zbog isteka mandata 2. travnja Vlada je razriješila ravnateljicu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Jasminku Kečanović Šimec i istodobno je imenovala za vršiteljicu dužnosti ravnatelja spomenute Agencije, na razdoblje od 3. travnja do 1. srpnja 2019. godine, kada Agencija prestaje postojati, sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, 14/19)

Vlada je u Povjerenstvu za standardizaciju geografskih imena imenovala dr. sc. Damira Šanteka, ravnatelja Državne geodetske uprave, predsjednikom Povjerenstva, koji se imenuje kao predstavnik središnjega tijela državne uprave nadležnog za registar geografskih imena. Vlada je u istome Povjerenstvu članovima, kao predstavnike središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske poslove, kulturnu baštinu i za znanost i obrazovanje, te kao predstavnike Hrvatskog hidrografskog instituta, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog kartografskog društva, Hrvatskog geografskog društva, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, te dva predstavnika sveučilišta koja se bave obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena, a koji se imenuju na prijedlog središnjega tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje, imenovala dr. sc. Teu Lončar, Dubravku Đurić Nemec, Antoniju Nemet, Min. znanosti, Peju Bročića, dr. sc. Goranku Blagus Bartolec, dr. sc. Ivanu Horbec, prof. dr. sc. Stanislava Frangeša, prof. dr. sc. Aleksandra Toskića, dr. sc. Ivanu Crljenko, prof. dr. sc. Josipa Faričića i doc. dr. sc. Helenu Pavletić.

Državnom službeniku Dariju Magdiću, Vlada je dala ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državnoga tajnika u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske do provedbe javnog natječaja  za imenovanje zamjenika državnoga tajnika toga Središnjeg ureda, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je razriješila dosadašnju članicu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja Mirnu Sabljak, dok je novim članom Povjerenstva, kao predstavnika Ministarstva kulture, imenovala Dražena Klinčića.

Razriješen je dio dosadašnjih zamjenica članova Savjeta za mlade i to Annamaria Vuga i Lada Ćurković. Novim su zamjenicama članica, kao predstavnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  imenovane Ivana Furlić i Nina Borovac Bego.

Razriješen je dosadašnji član Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva Goran Momčilović. Novom je članicom, kao predstavnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, imenovana Ines Katić.

Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom Anu Frangeš, mr. sc. Rafaela Pejčinovića i Svjetlanu Marijon. Dijelom novih članova Povjerenstva, kao predstavnike Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom, Vlada je imenovala Sandru Hirc, Tomislava Velića i Denisa Marijona.

Na kraju, Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka Lanu Bogdan, doc. dr. sc. Tomislava Sokola i Damira Delača. Dijelom novih članova Vijeća, kao predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske udruge poslodavaca iz područja zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike, Vlada je imenovala mr. sc. Berislava Biočića, dr. sc. Tomu Antičića i mr. sc. Dragana Divjaka.