30. kolovoz 2018.

Ariana Vela o EU natječajima: Kvaliteta treba biti jedini relevantan kriterij

Portal za EU fondove objavio je detaljnu analizu trenutačne metodologije dodjele EU sredstava u sektoru poduzetništva prema redoslijedu zaprimanja projektne prijave. Ova metodologija, kolokvijalno nazvana najbrži prst ponovno je postala tema od javnog interesa nakon što je u utorak poziv ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)‘ obustavljen nakon 35 sekundi zaprimanja projektnih prijedloga.

>>>Horvat poništava posljednji ‘najbrži prst’ natječaj nakon kritika poduzetnika

Naime, u 11 sati, 35 sekundi i 44 stotinke zaprimljeno je 243 projektne prijave koje su po svojoj vrijednosti nadmašile 200% alokacije namijenjene tom pozivu koja je iznosila 53.200.000,00 kuna. Nakon navedenog vremena, zaprimljeno je još 589 projektnih prijava prema čijim se prijaviteljima nije poštovalo načelo transparentnosti i jednakog postupanja.

>>>Državni natječaj ponovno izludio poduzetnike, prijavili se u prvoj sekundi i ‘spušili’

Analizi Ariane Vele, jedne od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata, koja je pobrojala i objasnila prednosti i mane ove metodologije,  možete pristupiti na ovoj poveznici. Donosimo vam njezine četiri preporuke za tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova:

Bolje procijeniti potrebe za EU sredstvima za pojedine pozive uvođenjem online poziva za iskaz interesa

Analiza tržišta ili poziv za iskazom interesa može pomoći tijelima u sustavima upravljanja i kontrole da saznaju okviran broj projektnih prijava, kvalitetnije planiraju sredstva i pripreme se za prihvat većeg broja prijava. U tom slučaju moguće je pripremiti se za kvalitetnu procjenu projektnih prijedloga po kriterijima kvalitete. Poziv se može objaviti na stranici struktuirnifondovi.hr, a naši bi portali i mediji sigurno prenijeli tako važnu informaciju.

Angažirati vanjske stručnjake ili delegirati druga tijela u sustavu koja su manje opterećena

Ako tijelo nadležno za postupak dodjele, najčešće je to posredničko tijelo razine 1, nema dostatne kapacitete za procjenu velikog broja projektnih prijedloga, može se na vrijeme pripremiti angažiranjem vanjskih stručnjaka ili traženjem pomoći od drugih tijela u sustavu koja su u tom trenutku manje opterećena. Navedeni izdaci mogu se financirati iz tehničke pomoći, odnosno EU fondova.

Ocjenjivati projekte po razini kvalitete uz uključivanje adekvatnih kriterija odabira/ocjene

Projekte je potrebno ocjenjivati prema kriteriju kvalitete kao jedinom relevantnom kriteriju, pri čemu je potrebno dobro procijeniti koji će kriteriji biti uzeti u obzir. Dio kriterija naveden je u nadležnom operativnom programu, dok se dio kriterija može izbrusiti na odborima za praćenje i putem e-savjetovanja. Analiza potreba svakako omogućuje da bodovna skala bude pripremljena na temelju relevantnih podataka i sukladno potrebama korisnika.

Povećanje alokacije kada se za time ukaže potreba ili uzimanje podataka u obzir prilikom programiranja za razdoblje 2021. – 2027.

Kad postoji velik priljev projekata i kada je to moguće, preporuka je da se razmisli o mogućnosti povećanja alokacije. Posebice je to važno kada su u pitanju projekti poduzetnika koji stvaraju radna mjesta i osiguravaju rast prihoda iz izvoza. Ukoliko pojedine alokacije nije moguće povećati ili su one potrošene, a europska regulativa ne dozvoljava prijenos iz druge prioritetne osi operativnog programa koja nije potrošena, potrebno je razmisliti o tome da se ovakva ulaganja uključe u prioritete financiranja za sljedeće programsko razdoblje.


Pratite nas na društvenim mrežama [mks_social icon="facebook" size="48" style="square" url="https://www.facebook.com/lider10media/" target="_blank"][mks_social icon="linkedin" size="48" style="square" url="https://www.linkedin.com/company/lider-press-dd/" target="_blank"][mks_social icon="twitter" size="48" style="square" url="https://twitter.com/lider_press" target="_blank"][mks_social icon="instagram" size="48" style="square" url="https://www.instagram.com/lider.media/" target="_blank"]