27. studeni 2017.

AZTN odbacio prijavu zainteresiranih za Novu TV

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je odluku o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije tvrtke Slovenia Broadband, koja je bila zainteresirana za preuzimanje Nove TV, jer "ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti te koncentracije".

AZTN pritom ističe kako je Agencija za elektroničke medije (AEM) sredinom ovog mjeseca donijela odluku da bi provedbom koncentracije poduzetnika Slovenia Broadbanda i Nova TV nastala nedopuštena koncentracija u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima.

>>>United Group preuzima medijski portfelj CME-a u Hrvatskoj i Sloveniji, uključujući Novu TV

Prema propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, podnositelji prijave koncentracije, koja se odnosi na područje medija, a na nju se primjenjuju i posebni propisi o elektroničkim medijima, mora AZTN-u dostaviti odluku AEM-a da time ne nastaje nedopuštena koncentracija. Budući da Slovenia Broadband takvu odluku nije mogao pribaviti jer je AEM koncentraciju proglasio nedopuštenom, AZTN je utvrdio da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika i odbacio prijavu, ističe se u priopćenju.

Odluka AZTN-a uslijedila je nakon odluke Vijeća za elektroničke medije (VEM), koje upravlja AEM-om, nakon koje se oglasila i United Group, medijska grupa zainteresirana za preuzimanje NoveTV.

Iz te medijske grupe najavili su kako će njihovi pravni timovi proučiti odluku kojim se odbacuje njihova prijava poručivši kako će "ocijeniti je li odluka u skladu s europskim načelom vladavine prava i je li lokalno pravo primijenjeno na nediskriminirajući način".

Ako to nije slučaj, United Group će istražiti sve mogućnosti pravnih lijekova. U svim ostalim državama članicama EU-a dopušteno je zajedničko vlasništvo pružatelja medijskih usluga i operatora uz posebne uvjete, ako je to potrebno, isticalo se u priopćenju United Groupa.

>>> HRT s 29,2 posto u drugoj skupini najgledanijih televizija članica EBU

S druge strane, u odluci VEM-a isticalo se kako je Slovenia Broadband S.a.r.l., međunarodno holding društvo koje upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi, uključujući i područje Hrvatske.

Trgovačka društva pod kontrolom podnositelja prijave aktivna u proizvodnji i emitiranju televizijskih kanala na području Hrvatske su Orlando klinci d.o.o, Fight channel d.o.o, Adria News d.o.o. i Totalna televizija d.o.o. Zagreb, isticalo se u odluci VEM.

"Trgovačko društvo Totalna televizija d.o.o. je mrežni operator u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža (što isključuje usluge radiodifuzije) te usluge davanja pristupa internetu. Slijedom toga, na ovaj subjekt se primjenjuje odredba Zakona o elektroničkim medijima, prema kojoj operator koji obavlja djelatnost prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa ne može biti nakladnik televizije i/ili radija", kaže se u odluci VEM-a.

>>> Američka uloga u demontaži HRT-a

Kako je potvrđeno Hini, VEM-u je dosad stigla samo jedna prijava za ocjenu dopuštene medijske koncentracije od zainteresiranih za preuzimanje vlasništva u društvu NovaTV d.d.

Druge prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije, vezano za stjecanje kontrole nad Nova TV d.d., nisu zaprimljene. Američki investicijski fond KKR je vlasnik poslovne grupacije kojoj pripada, između ostalog, i podnositelj prijave, u konkretnom slučaju Slovenia Broadband S.a.r.l., ističe se u odgovoru AEM-a.