15. lipanj 2019.

Badel 1862: Na tržište kapitala bit će plasirane sve dionice, njih 24,6 milijuna

Dosad je Badel 1862 na tržištu kapitala imao listane samo 752 tisuće dionica i to još od 2003. godine. U međuvremenu je broj dionica te kompanije povećan na 24,6 milijuna i one će biti uvrštene na Burzu.

Badel 1862 sve svoje dionice uvrštava na Redovito tržište Zagrebačke burze. Sukus je to Prospekta o uvrštenju od 401 stranice koji je objavio na Zagrebačkoj burzi.

Do sada je Badel 1862, na čijem čelu je Darko Knez, na tržištu kapitala imao listane samo 752.000 dionica i to još od 2003. godine. Od tada se mnogo toga promijenilo i dogodilo u Badelu.

Zbog financijske i gospodarske krize, Badel je 2009. godine upao u teškoće. Država je tada svoja potraživanja pretvorila u vlasničke udjele. Temeljni kapital tvrtke je 2011. godine smanjen zbog pokrića gubitaka.

Ipak, dvije godine kasnije Badel 1862 predložio je pokretanje predstečajne nagodbe, koja je trajala tri godine.

Godinu dana nakon toga, tvrtka Meteor dokapitalizirala je kompaniju i postala većinski dioničar. Potkraj prošle godine kompanija je prijevremeno i u cijelosti isplatila sve vjerovnike iz predstečajne nagodbe.

Tijekom svih spomenutih postupaka drastično se povećao broj dionica Badela 1862. Tako se s inicijalnih 752.000 dionica, koliko ih je sada uvršteno na ZSE, došlo na sveukupno 24,6 milijuna dionica razvrstanih u dva roda, A i B.

Zato je Badel 1862 sredinom svibnja ove godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) podnio zahtjev za odobrenje prospekta uvrštenja dionica. Nakon dva tjedna i nekoliko izmjena i dopuna dokumentacije, Upravno vijeće Hanfe daje dozvolu za uvrštenje.

- Svrha izrade i objave ovog prospekta nije novo izdanje i ponuda vrijednosnih papira i prikupljanje sredstava na temelju toga, nego uvrštenje svih postojećih redovnih dionica Badela 1862 na Redovito tržište Zagrebačke burze - stoji u prospektu kompanije.

U tom dokumentu nalazi se sve što jedan investitor treba znati o kompaniji. Detaljno je obrazloženo poslovanje, svi rizici te svi izvještaji za 2016., 2017. i 2018. godinu te izvještaj za prvo tromjesečje ove godine.

Prema dosadašnjim podacima Središnjega klirinškog depozitarnog društva (SKDD), serija A Badelovih dionica ima 3,1 milijun komada, a najveći vlasnik ove vrste dionica je Centar za restrukturiranje i prodaju.

U seriji B, kojih je u SKDD-u deponirano 22,3 milijuna komada, najveći vlasnik je Meteor grupa – Labud (naime, početkom prosinca prošle godine Meteor se pripojio društvu Labud), s udjelom od 96,2 posto.

U međuvremenu će sve serije dionica Badela 1862 sredinom lipnja biti konvertirane u jedinstvenu seriju A, kojom će se i trgovati na Burzi.