27. srpanj 2012.

AZTN odobrio državno jamstvo za kredit Uljanik Brodogradnje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je rješenje kojim se utvrđuje da državno jamstvo za kredit Zagrebačke banke kojim će Uljanik Brodogradnja financirati novogradnju 490 - brod za prijevoz rasutih tereta ne sadrži državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama, priopćeno je iz te agencije.

Državno jamstvo sadržano je u Ugovoru o izdavanju jamstva za uredno izmirenje kratkoročnih obveza koje je na odobrenje Agenciji uputilo Ministarstvo gospodarstva.Nakon analize Agencija je utvrdila da se državno jamstvo odnosi na iznos od 15,8 milijuna dolara, uvećano za kamate, troškove i naknade kredita te da, u skladu s propisima o dodjeli državnih potpora odnosno Odluci o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstava, ne prelazi više od 80 posto ukupne financijske obveze i vremenski je ograničeno.Budući da je Zakonom o izvršenju državnog proračuna za 2012. uređeno kako se za dana financijska jamstva zaračunava provizija u skladu s propisima o državnim potporama, a da Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstava propisuje da za jamstvo mora biti plaćena tržišno oblikovana cijena, Agencija je utvrdila se tržišna cijena provizije za ovo jamstvo u Hrvatskoj kreće iznad 1 posto godišnje.