07. svibanj 2012.

AZTN traži izmjene zakona o tržišnom natjecanju

lider.media
lider.media

Na sjednici Vijeća AZTN-a odlučeno je kako će Agencija Ministarstvu gospodarstva podnijeti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koje su neophodne radi novih ovlasti koje će Agencija dobiti ulaskom Hrvatske u EU.

Naime, od srpnja 2013. Agencija će uz nacionalno zakonodavstvo u području zaštite tržišnog natjecanja, istodobno primjenjivati i članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU te će postupanja hrvatskih poduzetnika moći biti predmet istražnih radnji ne samo Agencije, kao što je to do sada bio slučaj, već i Europske komisije. Od 1. srpnja 2013. Agencija će ponovno preuzeti nadležnost za ocjenu koncentracija na tržištu bankarskih i financijskih usluga pa se do tada mora stručno pripremiti za proširenje svoje nadležnosti na tom specifičnom i osjetljivom tržištu.

Također, pristupanjem Hrvatske EU isključivo Europska komisija postaje nadležna za kontrolu zakonitosti državnih potpora, njihov nadzor i povrat, a u nadležnosti nacionalnog tijela svake države članice ostaje vođenje registra potpora, praćenje de minimis potpora i potpora u okviru skupnih izuzeća, prikupljanje podataka, suradnja s Europskom komisijom, evidentiranje i notifikacija potpora Europskoj komisiji, pomoć davateljima u izradi programa državnih potpora itd.

Tako hrvatska Vlada treba donijeti odluku koje će nacionalno tijelo, kojeg naziva ili ustrojstva, sukladno obvezama iz Ugovora o pristupanju Hrvatske EU, obavljati onaj dio poslova iz područja državnih potpora koji ostaju u nadležnosti države članice. Budući da je to pitanje izravno vezano s budućim organizacijskim ustrojstvom i planiranjem administrativnih kapaciteta Agencije, Agencija će aktivno sudjelovati u rješavanju toga pitanja.

Jedna od zadaća Agencije je i izrada ‘Programa usklađenosti poduzetnika s pravilima o tržišnom natjecanju‘, vodiča koji će poduzetnike uputiti na to kako se ponašati u poslovnim situacijama, a da pri tom ne krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja. U području kartela u javnim nabavama Agencija će izraditi vodič ‘Tržišno natjecanje i javne nabave‘, uzimajući u obzir opseg i vrijednost tržišta javnih nabava, konkretnije, navodeći posljedice koje prijete poduzetnicima namjernim ili nenamjernim ulaskom u kartel u području javnih nabava.Također, u planu je sektorsko istraživanje pojedinih segmenata tržišta u lancu distribucije i opskrbe krajnjih potrošača hranom, pićima i higijenskim proizvodima za kućanstvo radi boljeg razumijevanja funkcioniranja lanca opskrbe krajnjih potrošača. Agencija tim istraživanjem želi bolje spoznati uvjete i međusobne odnose sudionika u lancu distribucije odnosno između proizvođača, prerađivača, veletrgovaca te trgovaca na malo.