Korona i biznis
01. veljača 2013.

Biraju se članovi za novo Vijeće HAKOM-a

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u veljači bi najvjerojatnije trebala dobiti novo Vijeće, za čiji je peteročlani sastav krajem prošle godine Vlada raspisala natječaj na koji se javilo 28 kandidata od kojih će članove Vijeća Vladi predložiti posebno povjerenstvo Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, doznaje se iz tog ministarstva i HAKOM-a.

Odluku odnosno prijedlog članova Vijeća HAKOM-a spomenuto će povjerenstvo nakon testiranja kandidata donijeti idući tjedan, nakon čega Vlada to predlaže Saboru koji te članove imenuje, od kojih jednog za predsjednika Vijeća i jednog za njegovog zamjenika, napominju iz Ministarstva.

Članovi Vijeća HAKOM-a, kao nacionalnog regulatornog tijela za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, biraju se temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Od kandidata se natječajem uz ostalo tražilo da imaju diplomu studija iz područja elektroničkih komunikacija, poštanskog prometa, prava ili ekonomije, najmanje pet godina radnog iskustva u tom području te aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika.

Članovi Vijeća ne mogu biti državni, stranački niti dužnosnici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili sindikatima, kao ni članovi uprava, nadzornih odbora ili upravnih vijeća, niti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama.

Iz Ministarstva podsjećaju i da od početka ove godine HAKOM ima i novu ravnateljicu Vesnu Gašpar, koja je tu dužnost preuzela od dotadašnjeg ravnatelja Dražena Lučića, a njen mandat traje do kraja 2016.