28. svibanj 2015.

Čačić odgovorio na 16 HUP-ovih pitanja, evo što bi napravio da osvoji vlast

lider.media
lider.media

Nakon što je HUP uputio 16 pitanja za političke stranke što kane poduzeti po raznim ekonomskim pitanjima ukoliko dobiju izbore nije bilo odgovora - sve do jutros. Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke – REFORMISTI, uputio je odgovor.

Čačić u opsežnom pismu odgovara na sva pitanja HUP-a, a što je napisao njegovoj predsjednici Gordani Deranji možete pročitati u cjelosti:

Poštovana gospođo Deranja,

nastavno na pitanja koja ste uputili svim političkim strankama u Hrvatskoj, prije svega moram reći da mi je drago da ste u ime HUP-a progovorili o temama koje su od iznimne važnosti za Hrvatsku.

Pratim i respektiram djelovanje HUP-a, a pitanja koja ste postavili i teme koje ste otvorili bez daljnjeg su temeljna pitanja budućnosti Hrvatske o kojima godinama govorim i na koja Narodna stranka – REFORMISTI koju vodim kroz javne nastupe i djelovanje nudi rješenja. To je na tragu osnovne poruke Reformista da je politika mjerljiva disciplina i da stranke i njihova vodstva moraju prestati prikrivati svoju nesposobnosti u davanju odgovora otvaranjem ideoloških tema.

Vežući se na Vaše pitanje kako povećati kulturu dijaloga, smatramo da je upravo i ovo naše otvoreno pismo naš doprinos poticanju nužnog dijaloga. Redovito pratim aktivnosti HUP-a i informiran sam o vašim korisnim inicijativama od kojih je jedna zasigurno i ova, pa bi nam bilo drago da ste i vi informirani o svemu onome što smo kao Stranka, u manje od godinu dana od osnutka, ne samo predložili u javnoj komunikaciji, već i uputili kao zakonske prijedloge Hrvatskom saboru.

Od 16 pitanja koje ste postavili na najveći smo dio eksplicitno odgovorili kroz svoje javno djelovanje i konkretne zakonske prijedloge, a na preostala pitanja odgovor je implicitan u predloženim rješenjima.

Dozvolite mi da na Vaša pitanja ne odgovaram redom kako ste ih postavili, nego logičnim slijedom s obzirom na teme koje otvarate.

2. Kada i kako ćete promijeniti teritorijalni ustroj zemlje?

Prva točka programskih smjernica Narodne stranke – REFORMISTI predviđa ukidanje županija i smanjenje broja profesionalno vođenih jedinica lokalne samouprave za 5 puta. (Detalji su dostupni u programu stranke na www.reformisti.hr)

3. Kada i kako ćete provesti reformu javne uprave?

U Hrvatskom saboru ovog trenutka prikupljamo potpise za interpelaciju u kojoj se od Vlade RH zahtijeva da u roku od 3 mjeseca, što hitnije, Saboru predloži zakonski okvir i kriterije po kojima bi 3% najneuspješnijih zaposlenika javne uprave i lokalne samouprave moralo otići iz javnog sektora. S obzirom na dobnu strukturu uz prirodni odliv, radi se o godišnjoj promjeni 6-7% zaposlenih, uz smanjenje broja zaposlenih 3-4 %.

6. Kada i kako ćete reformirati pravosuđe i unaprijediti kvalitetu propisa?

Javno smo objavili i za saborsku proceduru pripremili interpelaciju koja uvodi kriterije mjerljivosti kvalitete rada sudova i nužnost gubljenja prava obavljanja dužnosti suca za one suce koji ne odgovore minimalnim kriterijima struke. O kriterijima mjerljivosti govorio sam ovih dana i u intervjuu za Novi list)

7. Kada i kako ćete povećati efikasnost državnih poduzeća i korištenje državne imovine?

Javno smo objavili i za saborsku proceduru pripremili interpelaciju kojom se država nakon definiranja strategije i ciljeva izuzima i političkog kadroviranja u državnim tvrtkama. U Sabor smo uputili i interpelaciju i skupljamo potpise za realizaciju projekata kojim se objedinjeno rješava funkcioniranje državne uprave ( koja samo u Zagrebu djeluje na 188 lokacija u vlasništvu države ili najmu ) bez dodatnog troška za državni proračun. U točki 3. naših temeljnih smjernica predlažemo osnivanje nekretninskog fonda u vlasništvu države koji se odmah može upotrijebiti kao kolateralna garancija do razine 25% za sve investicije u zemlji, a posebno investicije financirane iz EU fondova.

8. Kako vidite ulogu privatnog sektora u pružanju javnih usluga?

Javno smo kao jedina stranka u Saboru podržali i zatražili proširenje modela outsourcing-a od kojeg je Vlada odustala. Isto tako, u točki 3. naših smjernica zatražili smo obveznu primjenu modela Javno- privatnog partnerstva kojeg sam osobno kao Župan primijenio prije 12 godina, i to prvi i jedini u Hrvatskoj u obnovi i izgradnji objekata u obrazovanju.

11. Kada i kako ćete unaprijediti zdravstveni i mirovinski sustav?

Zalažemo se za racionalizaciju zdravstvenog sustava, bitno smanjenje broja ležaja i jačanje primarne zdravstvene zaštite.

Mirovinski sustav mora jasno odijeliti mirovine zarađene radom i one budžetski subvencioniranje.

12. Kako ćete rješavati problem starenja stanovništva i mogućeg nedostatka radne snage?

Starenje stanovništva suštinski je vezano na gospodarski rast i zaposlenost i samo gospodarski uspješna zemlja osigurava demografsku obnovu. Mogući nedostatak radne snage moguće je rješavati aktiviranjem radno sposobnog, a nominalno umirovljenog dijela građana RH. Također, na otvorenom tržištu Europe rješavat će se imigracijom sa ili bez naše volje. Stvarno i dugoročno rješenje je održivi rast i pozitivan demografski rast.

13. Kako ćete osigurati energetsku dostupnost, sigurnost i ekološku održivost?

U točki 6. naših smjernica inzistiramo na realizaciji energetskih projekata od kojih sam više i osobno pokrenuo, a koji do danas nisu realizirani kao što su izgradnja Plomina C, Omble, LNG-a, projekata za korištenje hidropotencijala, a posebno jedan takav značajan projekt kao što je Zagreb na Savi. ( Više o temi govorio sam u intervjuu za Nacional)

14.Kako ćete poticati znanost i inovacije u funkciji njihovih gospodarskih primjena?

Zalažemo se za koncept vaučera i pravo građanina da iznos koji država osigurava za njegovo školovanje upotrijebi uz kontrolu rezultata, na najkorisniji način i za sebe i za društvo.

16. Kako ćete povećati korist članstva zemlje u NATO i povećati iskoristivost EU fondova?

I ja osobno i kao Stranka inzistiramo na primjeni offset modela u nabavi vojne opreme. Jedini stvarni u suštini investicijski potencijal Republike Hrvatske nalazi se u sposobnosti realizacije projekata korištenjem EU fondova u čemu je Vlada zakazala. Gotovo sve tranzicijske zemlje Europske unije preko 70% investicija u 2014. godini realizirale su kroz EU fondove.

Upravo u cilju pružanja šanse svakom privatnom investitoru iz Europske unije i svakoj jedinici lokalne i regionalne samouprave u Sabor smo uputili Zakon kojim se Vlada obvezuje na preuzimanje hrvatske komponente u svakom dobivenom projektu iz fondova EU te ponudili rješenje kroz kolateral nekretninskog fonda. Vlada je Zakon odbila uz iznimku budžetske podrške jedinicama lokalne samouprave.

4. Hoćete li u prvoj godini mandata otkloniti najveće administrativne i investicijske barijere?

Smanjenje i povećanje djelotvornosti javne uprave i pravosuđa, promjene u teritorijalnom ustroju i ovlastima javne uprave bitno utječu na smanjenje administrativnih i investicijskih barijera.

1. Kako ćete se obvezati na poštivanje fiskalnog pravila te kako ćete provesti fiskalnu konsolidaciju?

5. Kada i kako ćete smanjiti porezna i neporezna opterećenja poslovnog sektora?

9. Kada i kako ćete provesti reformu tržišta rada u cilju povećanja zaposlenosti, posebno mladih?

Odgovori na ova pitanja implicitno su sadržani u prije danim odgovorima; smanjenjem tereta i povećanjem djelotvornosti nadogradnje, izuzimanjem države iz operativnog upravljanja javnim i državnim tvrtkama i privatizacijom dijela tih tvrtki koje nisu od strateškog interesa te gospodarskim rastom u cjelini.

15. Kako ćete povećati kulturu dijaloga, afirmirati izvrsnost i poticati poduzetništvo?

Kao što sam rekao u uvodu ovog pisma, upravo ovim otvorenim pismom želimo doprinijeti kulturi dijaloga, a rješenjima koja predlažemo afirmiramo izvrsnost i potičemo poduzetništvo.

S poštovanjem,

Radimir Čačić

Predsjednik Narodne stranke – REFORMISTI