01. veljača 2016.

Čak šezdeset posto hrvatskih projekata za EU pada na prvom koraku

liderhrt
liderhrt

Europske fondove treba shvatiti kao jedan od izvora financiranja ali isto tako i kao indikator spremnosti za poslovanje naglasila je zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić. Do sada je situacija na ovom polju kod nas bila jako loša, a jedan od razloga je neučinkovita javna uprava.

Navedeno je kazala i emisiji Hrvatskog radija Poslovni tjedan gdje je tema bila stanje s povlačenjem novca iz EU fondova kao pokretačem gospodarskog rasta.

Privatna konzultantica za fondove EU Marija Tufekčić ističe da je situacija na tržištu dosta nesređena. Proces izrade projekata je dosta složen naglašava, no sve se da naučiti.

- Napisati dobar projekt nije lako, dosta je nedoraslih konzultanata koji zbog svog neznanja idu na štetu predlagatelja projekta. Zbog toga čak 60% projekata biva odbačeno u administrativnoj provjeri, prije same provjere kvalitete. Sve to bi se moglo urediti certicificiranjem konzultanata - kazala je.

O certicificiranju se dugo razmišljalo istaknula je Ivana Maletić, no do danas nije sprovedeno jer je jako teško odrediti kriterije. Stoga predlaže da se barem objave reference konzultanata kako bi predlagatelji znali s kim rade. Kada je u pitanju uspješnost povlačenja sredstava ne stojimo najbolje, kaže. To nije njeno subjektivno stajalište naglašava već podaci Državnog ureda za reviziju koji pokazuju da je Hrvatska u minusu. Dosadašnji podaci ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU nisu bili transparentni i zbog toga se lome koplja u raspravama o ovoj temi ističe.

Vlada mora ubrzati proces ugovaranja, smanjiti veliki zaostatak nastao u protekle dvije godine, a u godinama ispred nas treba ugovoriti puno više stajalište je obje gošće. Ivana Maletić je istaknula da će Vlada intenzivno ići na projekte kako bi se 2018. i 2019. godine ušlo u plus. Prije navedenih godina to neće biti moguće jer se do sada povuklo upola manje od predviđenog naglasila je. Marija Tufekčić je upozorila da je potrebno smanjiti administrativni teret i proceduru, a to je preporučio i sam Bruxselles.

Da bi se maknula politika iz priče o fondovima potrebno je staviti podatke javno kako bi se prekinula nagađanja, a isto tako je potrebno staviti naglasak na izvrsnost i kvalitetu kaže Maletić. Do sada kontinuiteta nije bilo, sustav se previše mjenja, a to je nedopustivo. Kvalitetne ljude se ne smije micati. Velike nade polaže u novog ministra Tomislava Tolušića koji se već iskazao na ovom polju. Kao glavne probleme Marija Tufekčić je istaknula preadministriranosti, nefleksibilnosti sustava i izradi loših natječaja.