20. ožujak 2014.

Četiri grada u pilot projektu analize upravljanja javnim rashodima

lider.media
lider.media

PEFA projekt za učinkovito vođenje lokalnim financijama za sada će se provoditi u četiri hrvatska grada.

U Hrvatskoj na lokalnim razinama treba uspostaviti sustav fiskalne odgovornosti prema najvišim standardima, istaknuto je na službenom predstavljanju projekta ‘PEFA‘ za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj, što ga je pokrenula Udruga gradova u Republic Hrvatskoj. Projektom PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability study) zasada će se pilot projektom analizirati stanje upravljanja javnim rashodima i financijska odgovornost u četiri grada hrvatska Crikvenici, Labinu, Sisku i Koprivnici. PEFA projekt starta odmah u Crikvenici i Labinu, koncem svibnja se očekuje konačno izvješće za ta dva grada, da bi nakon toga projekt startao u Sisku i Koprivnici, čiji bi konačni izvještaji trebali biti gotovi početkom rujna. Analizom će se utvrditi raspolažu li navedeni gradovi potrebnim alatima za osiguranje tri temeljna proračunska cilja: ostvarenje sveukupne fiskalne discipline, stratešku raspodjelu resursa, učinkovito raspolaganje resursima u pružanju javnih usluga, istaknuo je predsjednik Udruge gradova, Željko Turk. Dodao je kako je projekt PEFA za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj prva analiza tog tipa u Europskoj uniji koja se provodi na razini jedinica lokalne samouprave. PEFA se provodi kroz Zakladu za jačanje računovodstvenog i fiducijarnog okruženja (SAFE Trust Fund) sredstvima Europske komisije (EC) i Švicarskog državnog tajništva za ekonomske poslove (SECO), kojima upravlja Svjetska banka.

PEFA je inicijalni korak za neke nove i veće projekte, istaknula je Sanja Madžarević Šujster, viša ekonomska savjetnica Svjetske banke u Hrvatskoj, dodavši kako je na jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj i veliki zadatak privlačenja novca iz EU fondova. Od oko šest i pol milijardi eura, koliko bi Hrvatska mogla privući novaca u tih fondova, u slijedećih sedam godina, polovica bi tih sredstava trebala završiti baš u jedinicama lokalne samouprave, istaknula je Mađarević-Šujster. Dodala je kako je Hrvatska u svojoj šestoj recesijskoj godini, imamo i dalje brzorastući javni dug, pa smo po tom pitanju već visokorizična zemlja. U kontekstu usporenja rasta, to je preveliki teret za zemlju, koja troši tri posto BDP-a na otplatu kamata svog duga, a koja će u narednim godinama imati sve veće financijske probleme zbog rapidnog starenja svoje populacije. EU će inzistirati na provođenju fiskalne politike, posebice će to biti vidljivo kada jednoga dana uđemo u eurozonu, rekla je Mađarević-Šujster.

PEFA kao projekt je započeo 2005. Godine, istaknuo je John Wiggins, međunarodni konzultant koji je na ovom projektu radio u 150 zemalja. Mnogi su aapekti za dobro vođenje proračuna, no ona najvažnija je da se poštuje donešeni proračun, temeljen, dakako, na vladajućim lokalnim politikama. Pritom je iznimno važan odnos središnjih i lokalnih razina vlasti, vjerodostojnost proračuna, je li se u međuvremenu promijenio sustav rashoda, je li prikupljen prihod sukladan predviđanjima. U tom je kontekstu iznimno važbo pratiti dospjele, a nepodmirene obveze, kao i provoditi održivu poreznu politiku. Tu su još interne kontrole, upravljanje duga i salda, jedinstveni račun riznice, kontrola javne nabave, interna revizija itd, zaključio je Wiggins.