Korona i biznis
01. rujan 2015.

Danas na snagu stupa novi stečajni zakon, evo koje sve novosti donosi...

Danas je na snagu stupio novi Zakon o stečajnom postupku kojeg je Hrvatski sabor donio u lipnju. Novosti su da da će se ubuduće stečajevi pokretati automatizmom ako je tvrtka u blokadi dužoj od 120 dana ili ako nije isplatila tri plaće. Fina je obavezna u roku od osam dana pokrenuti postupak.

Novina je i ponovno vraćanje u zakon instituta stečajnog plana, odnosno mogućnosti nastavka obavljanja djelatnosti dužnika. Više neće biti ni prodaje imovine unedogled, već će se organizirati u četiri kruga a rok za završetak prodaje je godina dana. Na prvoj dražbi nekretnina se neće prodati za manje od tri četvrtine vrijednosti, na drugoj će najniža vrijednost nekretnina biti upola manja od procijenjene, dok bi na trećoj najniža vrijednost bila četvrtina od procijenjene. Tek bi na četvrtoj dražbi vrijednost mogla biti jednu kunu. Umjesto suda prodaju nekretnina provodit će Fina elektroničkom javnom dražbom. Vezano za dražbu, ali i sve druge objave koje se tiču stečajnog postupka, (sudskih pismena, prijava tražbina, izvješća stečajnih upravitelja…) objavljivat će se samo na e-oglasnoj ploči sudova, što znači da se više neće objavljivati u Narodnim novinama.

Direktori, članovi nadzornih odbora, ali i vlasnici tvrtki neće se moći izvlačiti da se stečaj pokreće automatizmom. Ne pokrenu li ga sami, morat će platiti i do 20 tisuća kuna kao predujam za troškove stečaja, ako zatreba i pljenidbom njihove imovine. Kad su pak u pitanju stečajni upravitelji, oni će biti raspoređeni na A (oni iskusniji) i B listu (oni koji nakon položenog stručnog ispita nisu obavili stručnu obuku u trajanju od godinu dana), s tim da će biti postroženi i uvjeti za njihovo licenciranje.

Zbog stečajnog je zakona izmijenjen i Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja tvrtke. Tako će država isplaćivati do tri minimalne mjesečne plaće radnicima kojima one nisu isplaćene zbog blokade računa. Izmijenjen je i Zakon o predstečajnoj nagodbi i financijskom poslovanju, i to u dijelu koji se tiče predstečajnih nagodbi. Tako one postaju sastavnim dijelom novog stečajnog zakona, a jedna od novosti je da će i te postupke ubuduće voditi sud, a ne Fina kao do sada. Fina će imati ulogu tehničke pomoći sudovima. Predstečajni će postupak osim dužnika moći pokrenuti i vjerovnici ako se s tim slože dužnici. Cilj je nagodbom izbjeći stečaj, a uvjeti za predstečajni postupak su prijeteća insolventnost, odnosno izvjesna nemogućnost plaćanja, a o tome pak odlučuje sud.