17. srpanj 2012.

Do jeseni intenzivni inspekcijski nadzori sezonskog zapošljavanja

Prvi inspekcijski nadzor provedbe Zakona o poticanju zapošljavanja na sezonskim poslovima u poljoprivredi pokazao je da se poslodavci - poljoprivrednici u cijelosti pridržavaju zakonskih odredbi.

Iz Državnog inspektorata najavljuju da će do kraja jeseni provoditi intenzivnije inspekcijske nadzore sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. 

- Prije nekoliko dana proveli smo prvu u nizu planiranih akcija nadzora, ovoga puta u Ravnim kotarima, a inspekcijski su nadzori pokazali da su se svi nadzirani poslodavci - poljoprivrednici u cijelosti pridržavali odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja, te nisu utvrđene povrede propisa iz područja radnih odnosa, a to je do sada rijetko pozitivno iskustvo pa u Državnom inspektoratu vjerujemo da će primjenom ovaj zakon dugoročno doista ostvariti cilj - jačanje zapošljivosti i poticanje zapošljavanja u skladu s propisima, ističe glavna inspektorica Božena Vrbanić.

Najavljuje da će Državni inspektorat nastaviti s pojačanim inspekcijskim nadzorima. Zakon o poticanju zapošljavanja, kojim je regulirano i zapošljavanje sezonskih radnika na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi, stupio je na snagu početkom lipnja, a inspektori rada Državnog inspektorata nadležni su za kontrolu provedbe Zakona, kao i općih propisa koji uređuju radne odnose.

Zakonom je uređen jednostavniji način zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi, a što je osobito bitno zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi gdje su prijašnjih godina bilježene češće povrede propisa koji uređuju radne odnose.

U cilju suzbijanja sive ekonomije, ali i jednostavnijeg zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi, Zakonom je precizno navedeno koji poslodavci mogu zapošljavati sezonske radnike u poljoprivredi i tko se smatra sezonskim radnikom, te su navedeni i svi poslovi koji se mogu privremeno, odnosno povremeno sezonski obavljati u području bilinogojstva, stočarstva i ribarstva.

Iz Državnog inspektorata upozoravaju poslodavce koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a imaju potrebe za sezonskom radnom sagom, ali i tražitelje zaposlenja da se odredbe Zakona ne mogu primjenjivati na primjerice zapošljavanje osoba koja već jesu zaposlene, odnosno samozaposlene, osoba koja se nalaze u nekom radnom odnosu ili socijalnom statusu na temelju kojeg već jesu obvezno osigurane prema posebnim propisima, osoba koje su zaposlene na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove u razdoblju u kojem obavljaju te ugovorene poslove, osoba koje imaju utvrđenu opću nesposobnost za rad, itd.

Također napominju da se ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi mora sklopiti prije početka rada, za svaki radni dan, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.