Aktualno Hrvatska Preporučeno Preporuka urednika

Država najavila da će do 1. siječnja zatvoriti 52 institucije, a i dalje ih radi još 23

poljoprivredu
Tin Bašić

Još je ostalo 23 agencije, zavoda i tvrtki u državnom vlasništvu koje nisu ugašene ili pripojene. Podsjetimo, Vlada RH je u kolovozu 2018. objavila popis od 54 institucije koje želi ugasiti ili pripojiti, a rok je bio prvi dan ove godine.

Prema podacima Sudskog registra, Narodnih novina i desetaka zakona, pravilnika i uredbi koje smo pregledali, za sada je ukinuta ili pripojena ukupno 31 agencija, zavod, fond, institut, trgovačko  društvo i tako dalje.

Donosimo popis svih s ‘crne liste’ ministra Tomislava Tolušića i njihov trenutni status:

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – Prestala postojati temeljem Zakona, u Sudskom registru još aktivna

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) – pripojena

Hrvatska agencija za hranu – pripojena

Nacionalna veletržnica d.d. – Vlasnik dionica i dalje CERP

Centar za restrukturiranje i prodaju – I dalje samostalno tijelo

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – pripojena Ministarstvu zaštite okoliša temeljem izmjena Zakona, u Sudskom registru i dalje aktivna

Hrvatski operator tržišta energije – i dalje aktivan, počeo kupovati struju, no velikoj većini članova Nadzornog odbora prestao mandat, osim jednom. O tome smo opširnije pisali ovdje.

Agencija za investicije i konkurentnost – temeljem Zakona prestala postojati i pripojena Ministarstvu gospodarstva

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo – Pripojen Ministarstvu gospodarstva

Hrvatski mjeriteljski institut – prestao s radom

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – prestaje s radom 1.srpnja 2019

Agencija za obnovu osječke Tvrđe – ukidanje Uredbe prestala postojati, država će u roku od 90 dana ‘prebaciti’ rad Agencije na Osječko-baranjsku županiju i Grad Osijek. S time da će država iduće tri godine sufinancirati rad Agencije s milijun kuna godišnje

Hrvatski zavod za prostorni razvoj – temeljem Zakona pripojen Ministarstvu graditeljstva, u Sudskom registru još aktivan

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) – i dalje aktivna

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – prestao postojati temeljem Zakona, pripojen Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Agencija za obalni linijski pomorski promet – aktivna u Sudskom registru

Agencija za vodne putove – prestala postojati temeljem Zakona. Nadležni ministar u roku od osam dana od stupanja na snagu podnosi zahtjev za brisanjem iz Sudskog registra. Agencija prestaje s radom danom upisa brisanja iz sudskog registra. U Sudskom registru još je aktivna.

Croatia Expres putnička agencija d.o.o. – Još uvijek aktivna, HŽ Putnički prijevoz nije preuzeo tu tvrtku

Agencija za integralni transport (AGIT d.o.o.) – ne postoji, izbrisana iz Sudskog registra

Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o. (RŽV d.o.o.) – radi i dalje

Remont i proizvodnja željezničkih vozila Slavonski Brod – i dalje aktivan

Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju – i dalje aktivan i nije ukinut

Proizvodnja-regeneracija d.o.o. – i dalje aktivan, nije ukinut

HP Produkcija – prodana Hrvatskom telekomu sredinom prosinca

Odašiljači i veze BIH – prema podacima sudskog registra BiH, još uvijek Aktivan

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja – i dalje radi, nije pripojena Ministarstvu rada, za sada nije bilo izmjena Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca koji je osnivački akt agencije

Zavod za unapređivanje zaštite na radu – prestao postojati temeljem izmjena Zakona

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske – Prestala postojati ukidanjem Uredbe, pripojena Ministarstvu rada

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi – Prestala postojati ukidanje Uredbe, pripojena Ministarstvu zdravstva

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – prestao postojati izmjenama Zakona

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping – prestao postojati izmjenama Zakona

Hrvatski zavod za telemedicinu – Prestao postojati izmjenama Zakona

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu – prestala postojati ukidanjem Zakona

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – i dalje radi

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka – kad se steknu uvjeti za pripajanje Ministarstvu financija

Hrvatske vode – hidrotehnički objekti – i dalje aktivan (mora se pripojiti Hrvatskim vodama)

Hrvatske vode Jadranski projekt – i dalje aktivan (mora se pripojiti Hrvatskim vodama)

Vodoprivredne uslužne djelatnost – i dalje aktivan (mora se pripojiti Hrvatskim vodama)

Hrvatske šume Consult – donesena odluka o prestanku rada društva

Šumska biomasa – donesena odluka o prestanku rada društva

Natura Silvae Projekt – donesena odluka o prestanku rada društva

Rasadnik Piket – u postupku pripajanja

Ured za razminiranje Vlade RH – i dalje radi, Uredba kojom je osnovan Ured nije ukinuta

Ured za suzbijanje zlouporabe droga – Uredba kojom je osnovan Ured nije ukinuta, ali u izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporaba droge izbrisan Ured kao takav

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Izmjenama zakona prestala postojati, pripojena Ministarstvu unutarnjih poslova. S danom 1. siječnja 2019. razriješen je i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr. sc. Dragan Lozančić, zbog prestanka rada spomenute državne uprave.

Hrvatski centar za razminiranje – i dalje aktivan

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom – i dalje aktivna

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost – izmjenama Zakona, pripojen Ministarstvu unutarnjih poslova. Zbog prestanka rada Državnoga zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, s danom 1.siječnja Vlada RH je na prvoj ovogodišnjoj sjednici razrješila ravnatelj toga zavoda mr. sc. Sašu Medakovića.

Hrvatski centar za čistiju proizvodnju – u likvidaciji

Novenerg – Kupio RWE – 29.11.2018

HEP-Nastavno obrazovni centar – Osnivač HEP-ODS, aktivan

Plomin Holding – Osnivač HEP, aktivan

Program Sava – pripaja se, u postupku

HEP-Opskrba plinom – pripaja se HEP trgovini, u postupku

Odluku Vlade iz kolovoza 2018. godine o ukidanju agencija, zavoda i drugih pogledajte OVDJE.

Komentari