06. srpanj 2012.

Država preuzima županijske bolnice u dugovima

lider.media
lider.media

Stečaj, dokapitalizacija ili prenošenje vlasničkih prava na državu tri su moguće opcije za bolnice u vlasništvu županija koje danas grcaju u milijunskim dugovima.

Ovo će se pitanje, kako je Glasu Slavonije potvrdio visoki izvor u ministarstvu zdravlja, rješavati već u rujnu, i to po svoj prilici preuzimanjem županijskih bolnica od strane države. Ministar zdravlja Rajko Ostojić u više je navrata dao do znanja da država više ne namjerava pokrivati dugove općih bolnica bez mogućnosti upravljanja tim ustanovama, pa županijama ostaju dva vruća mjeseca da se pripreme na reformu bolničkog sustava koja predstoji.

Županijske bolnice nakupile su 250 milijuna kuna duga veledrogerijama za plaćanje koje prelazi 180 dana. Ako ne nađu novac za pokriće tog duga, županije bi se do jeseni trebale izjasniti o tome hoće li vlasništvo nad bolničkom ustanovom, zajedno s dugom, prepustiti državi. Istodobno, priprema se i masterplan bolničkog sustava, koji će bolnički sustav ustrojiti po načelu regija, s četiri glavne regionalne bolnice i lokalnim bolnicama koje će se međusobno povezivati i specijalizirati za određene djelatnosti.