Korona i biznis
20. siječanj 2016.

Erste banka smanjuje kamatne stope na postojeće stambene i adaptacijske kredite

lider.media
lider.media

Erste banka od 1.2.2016. smanjuje kamatne stope na postojeće stambene i adaptacijske kredite s valutnom klauzulom u eurima, kao i kunske stambene i adaptacijske kredite.

Riječ je o korekciji koja proizlazi iz smanjenja fiksnog dijela kamatne stope, odnosno nije rezultat redovitog usklađivanja temeljem promjene vrijednosti njezinog promjenjivog dijela (EURIBOR, NRS) na kraju referentnog obračunskog razdoblja.

Za postojeće stambene kredite uz valutnu klauzulu u euru smanjenje će u prosjeku iznositi 0,9 postotnih bodova te će se nove kamatne stope kretati u rasponu od 5,05% do 6,05%. Kod adaptacijskih kredita uz valutnu klauzulu u eurima smanjenje će prosječno iznositi 0,3 postotna boda, s novim kamatnim stopama u rasponu od 5,95% do 6,70%. Smanjenje kamatnih stopa kod postojećih kunskih stambenih i adaptacijskih kredita, koji zauzimaju mali dio ukupnog kreditnog portfelja građana, iznosit će prosječno 1,05 postotnih bodova.

Također, nakon usklađenja promjenjivih kamatnih stopa s novim vrijednostima referentnih stopa, od 1. siječnja 2016. u Erste banci vrijede nešto povoljnije kamate na postojeće kredite. Riječ je o trećem usklađenju te smanjenju kamatnih stopa u posljednjih godinu dana. Tako je u odnosu na kraj 2014. kamatna stopa na kredite s valutnom klauzulom u eurima s promjenjivom kamatnom stopom, zaključene prije 9.1.2013. manja za ukupno 0,22, a na kredite u kunama za 0,30 postotna boda.