29. ožujak 2016.

Evo kako bi Američka gospodarska komora riješila nedostatke javne nabave u Hrvatskoj

Američka gospodarska komora (AmCham) u postupcima javne nabave podržava primjenu ekonomski najpovoljnije ponude kao primarnog kriterija odabira ponuditelja, a u procesu izrade prijedloga novog zakona predlaže neka rješenja kojima bi se uklonili postojeći strukturni nedostaci sustava

Kako se navodi u priopćenju iz te komore objavljenom u utorak, Hrvatska je trenutačno u procesu izrade nacrta prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi, kojim će se u nacionalno zakonodavstvo implementirati EU direktive čiji je cilj reforma i modernizacija sustava javne nabave u Europskoj uniji. Američka gospodarska komora u Hrvatskoj smatra da je taj proces potrebno iskoristiti za unaprjeđenje sustava javne nabave u Hrvatskoj.

EU direktive, između ostalog, ukazuju na važnost korištenja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) pri odabiru ponuditelja. Tema korištenja ENP-a već je prisutna u javnosti, a AmCham se ovim pitanjem bavi već tri godine, pri čemu je ona posebno važna u sektoru zdravstva.

Iz AmChama ističu da postojeći Zakon o javnoj nabavi već dopušta primjenu ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija za odabir ponuditelja, no da se u praksi taj  kriterij vrlo malo upotrebljava. Naručiteljima je, naime, jednostavnije odabrati ponuditelja na temelju cijene.

- Uzimanjem u obzir ukupnih troškova i učinkovitosti proizvoda ili usluge kroz dulji rok, što uključuje i dimenzije kvalitete i inovacije, pokazuje se stvarna cijena proizvoda ili usluge. Na taj se način potiče konkurencija i razvoj kvalitetnih proizvoda i usluga za krajnje korisnike te ostvaruje ušteda javnih sredstava na dulji rok zbog manje potrebe za dodatnim održavanjem, zamjenama itd, izjavila je izvršna direktorica Američke gospodarske komore, Andrea Doko Jelušić.

Predsjednik AmChama Berislav Horvat istaknuo je da  na temelju iskustava članova, poduzeća u domaćem i stranom vlasništvu, smatra kako je najveći problem za sudionike u hrvatskim postupcima javne nabave pravna nesigurnost, koja u najvećoj mjeri proizlazi iz neujednačene primjene propisa.

- Kvalitetniji i učinkovitiji sustav javne nabave u  Hrvatskoj moguće je i potrebno ostvariti kroz bolju usklađenost praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Uprave za sustav javne nabave i upravnih sudova kao triju ključnih nositelja sustava. Trenutačno ne postoji zakonska osnova temeljem koje bi njihova stajališta morala biti međusobno usklađena, niti su za moguću međusobnu kontradiktornost propisane ikakve posljedice, slijedom čega u praksi kontinuirano dolazi do razlika u tumačenju. Takvo stanje dugoročno nije održivo, jer usporava i poskupljuje postupke javne nabave, a istovremeno ne osigurava nužni minimum pravne sigurnosti u poslovanju sudionika, istaknuo je Horvat.

AmCham predlaže uvođenje e-platforme koja bi omogućila pretraživanje odluka nadležnih tijela te dovela do ujednačavanja stajališta i veće predvidljivosti za sudionike postupaka javne nabave. Neučinkovitost sustava javne nabave, navodi se u priopćenju, pogotovo je vidljiva u velikom broju žalbenih postupaka, a budući da je temeljem odgovarajuće žalbe moguće isključiti ponudu iz natječaja zbog manjih proceduralnih i administrativnih propusta. Naručiteljima je, predlaže AmCham, potrebno omogućiti traženje dodatnih pojašnjenja i nadopuna od strane ponuditelja, uz jednako i transparentno postupanje prema svima, kako bi manji nedostaci mogli biti ispravljeni.

AmCham predlaže i zakonsko definiranje osobito bitnih povreda, kako bi sudionici unaprijed sa sigurnošću znali da će određeni postupci redovito rezultirati poništenjem postupka. Time bi se, pretpostavljaju, postigla veća razina pravne sigurnosti i bolja učinkovitost u žalbenim postupcima.

Uskim tumačenjem pravnog interesa u žalbenom postupku, mogućnost žalbe dopušta se samo strankama koje neposredno sudjeluju u postupcima javne nabave. AmCham smatra da bi mogućnost žalbe trebala imati i poduzeća kojima je nezakonitim postupanjem naručitelja onemogućen pristup nadmetanju. Predložena izmjena potaknula bi veći broj tržišnih sudionika na praćenje postupaka javne nabave i time kontrolu nezakonitih postupanja naručitelja. Posljedično bi se postotak nezakonitih postupanja smanjio, čime bi se otvorilo tržišno natjecanje za veći broj gospodarskih subjekata, navodi se u priopćenju.

Iz AmChama predlažu i produženje rokova za pokretanje žalbenih postupaka, koji su trenutačno prekratki da bi omogućili učinkovitu pravnu zaštitu, a podržavaju i smanjenje naknada za pokretanje žalbenog postupka budući da visoke naknade nisu dovele do planiranog smanjenja broja uloženih žalbi.