Korona i biznis
14. kolovoz 2015.

Evo kako Vlada namjerava očuvati radna mjesta na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je u petak javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2015. otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Iz Ministarstva u petak poručuju da korisnici potpora mogu biti otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost tamo obavljaju, ako njihovi zaposlenici imaju prebivalište na otocima i rade najmanje 12 mjeseci bez prekida od trenutka podnošenja zahtjeva. Uvjet je i da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora nije veći od 50 posto te da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično). Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su broj zaposlenih te obavljanje pojedinih djelatnosti na otocima prve i druge skupine. Poslodavci na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu sto posto, a oni na otocima druge skupine u iznosu od 50 posto prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 tisuća eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine, a ukupan iznos potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100 tisuća eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Korisnici potpora koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u 2014., stječu pravo na podnošenje zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog zahtjeva, navodi se u pozivu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potpore je 30. listopada.