10. travanj 2015.

Fina: Odobren 5.601 zahtjev za otpis duga

U Registru otpisa duga na današnji dan evidentirano je 8.646 zahtjeva građana od čega je 5.601 odobren, objavila je danas Financijska agencija (Fina) na svojim mrežnim stranicama.

Zahtjevi se uglavnom odnose za dužnike koji spadaju u kategoriju A, koji su ih mogli podnositi od 2. veljače, dok se 13 zahtjeva odnosi na kategoriju dužnika B, od čega je devet odobreno, a ti su dužnici zahtjeve mogli početi predavati od 3. travnja.

U kategoriju A ulaze dužnici koji su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi, poput zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne invalidnine.

Građani koji spadaju u kategoriju dužnika B svoje su zahtjeve mogli početi predavati od kraja prošlog tjedna, a riječ je o dužnicima čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500 kuna za samca ili 1.250 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, niti imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, kao niti oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji ili depozit u kreditnoj uniji.

Iz Fine navode i da je od 2. veljače do petka, 10. travnja u podne, na šalterima u svim Fininim poslovnicama izdano ukupno 28.177 pregleda duga, a na internetskoj aplikaciji otpis duga - javna objava registriralo se 23.872 građana, koji su provjerili zadovoljavaju li kriterije glede prihvatljive vrste duga.

Najviše pregleda duga izdano je u poslovnim jedinicama Fine u Zagrebu, njih 5.389 te Splitu 3.042.

Slijede Bjelovar, u kojem je izdano 2.917 pregleda duga, Osijek s 2.413, Rijeka s 1.866 te Slavonski Brod s 1.315.

Najmanje broj pregleda duga izdano je u Dubrovniku, 199, kao i u Gospiću (274), Šibeniku (391), Požegi (394) i Vukovaru (423).

Pregled duga je dokument koji sadrži sve relevantne podatke o dužniku i njegovom dugu (podatke o vjerovniku/cima, o iznosu glavnice duga, trajanju blokade i dr.), sve sa stanjem na dan 30. rujna 2014. godine.

Pregled duga izdaje se građanima/dužnicima iz obje prihvatljive kategorije (A i B), koji prema kriteriju visine i vrste duga mogu podnijeti zahtjev za otpust/otpis duga ili odgodu ovrhe.

Prvi korak u podnošenju zahtjeva je da dužnik provjeri u poslovnici ili na web stranici Fine, ili u pet ovlaštenih centara za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split) je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti zahtjev za otpis duga, a ako se nalazi na tom popisu može zatražiti ispis pregleda duga u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb ili na 175 lokacija Fine.

Građani koji se nalaze na popisu dužnika potom dostavljaju vjerovniku popunjen i potpisan zahtjev za otpust/otpis duga, a imaju li dug prema više vjerovnika, onda zahtjeve, zajedno s potrebnom dokumentacijom, odvojeno upućuje svakom vjerovniku od kojeg traži otpust/otpis duga. Podnošenjem zahtjeva dužnik ulazi u registar otpisa duga.

Vlada je sredinom siječnja usvojila, a potom sa pojednim vjerovnicima, potpisala sporazume o otpisu dugova najsiromašnijim građanima koji duguju kumulativno do 35.000 kuna, a koji nemaju novca ni imovine kojim bi ga vratili. Dugovi se otpisuju za građane koji su blokirani duže od godinu dana najviše do 35.000 kuna, od čega do 25.000 kuna duga prema državnim poduzećima te do 10.000 kuna prema bankama, teleoperaterima i ostalim vjerovnicima.