10. lipanj 2016.

Hanfa upozorava na rizičnost ulaganja u isprave koje nisu financijski instrumenti

lider.media
lider.media

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u petak je upozorila na rizičnost određenih isprava, primjerice certifikata, potvrda, kupona i slično, kojima se stječe pravo na sudjelovanje u dobiti neke kompanije ili isplata određenog prinosa, preporučujući građanima da kada im se nude takve isprave budu iznimno oprezni.

"U posljednje se vrijeme često na različitim internetskim stranicama i putem drugih distribucijskih kanala ulagateljima u Republici Hrvatskoj nude različite tzv. investicijske strategije, koje se naizgled sastoje od ulaganja u prosperitetne, uglavnom strane, kompanije na način da se kupnjom određenih isprava (koje nisu obveznice ili dionice u klasičnom smislu riječi) različitih naziva – certifikat, potvrda, kupon ili slično, stječe pravo na sudjelovanje u dobiti neke kompanije, ili se istima kompanija obvezuje na isplatu određenog prinosa i/ili kamate na uložena sredstva, obično u definiranim rokovima isplate koji mogu varirati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina", navodi se u opširnom priopćenju Hanfe iz koje upozoravaju na moguće posljedice takvih ulaganja.

Isprave koje imateljima daju pravo na sudjelovanje u dobiti nekog trgovačkog društva nazivaju se užitnice (eng. participatory notes, njem. Genussschein). Užitnice imatelju daju pravo na sudjelovanje u dobiti, a ukoliko se dobit ne ostvari, imatelj sudjeluje u pokrivanju gubitka društva do visine uloga, objašnjavaju iz Hanfe.

Osim užitnica, na tržištu se također nude isprave (potvrde, certifikati i sl., eng. promissory notes) kojima se kompanije obvezuju imatelju isplatiti određeni prinos i/ili kamatu kao povrat na ulaganje, u određenim postocima i vremenskim razmacima.

Iznoseći neka zajednička obilježja takvih isprava, iz Hanfe posebice upozoravaju kako "navedena prava ne predstavljaju vrijednosni papir i o njima se uglavnom ne vode evidencije u javnim registrima, već samo u poslovnoj dokumentaciji kompanije koja ih izdaje".

Takve isprave, nastavljaju, imatelju ne daju prava na sudjelovanje u odlučivanju ili druga prava koja pripadaju vlasnicima dionica te ih imatelj ne može slobodno prodati na tržištu kapitala drugoj osobi.

Iz toga je jasno "da se takve isprave ne mogu smatrati prenosivim vrijednosnim papirima te posljedično niti financijskim instrumentom kako su isti definirani i uređeni Zakonom o tržištu kapitala, pa ne ulaze u nadležnost Hanfe".

Iako ne postoje zakonske prepreke za izdavanje takvih isprava i ulaganje u njih, iz Hanfe upozoravaju da ulaganje takve vrste može biti izuzetno rizično.

Za to izdvajaju pet razloga - s obzirom da se ne radi o financijskim instrumentima, zakonodavni okvir kojim je u Hrvatskoj propisana zaštita ulagatelja i korisnika financijskih usluga ne odnosi se na ova ulaganja; takve isprave ne mogu se prodati na način uobičajen za financijske instrumente, na burzi, niti se može provjeriti njihovu stvarnu tržišnu vrijednost; s obzirom da se radi uglavnom o stranim kompanijama, čije dionice nisu uvrštene na svjetske burzama, najčešće ne postoji dovoljno javno dostupnih informacija o poslovanju i općem financijskom stanju takvih kompanija i njihovih odgovornih osoba; osobe koje nude ili prodaju takve proizvode u svojstvu "financijskih savjetnika" i prodajnih zastupnika ne podliježu nikakvim zakonskim odredbama vezano uz prikaz informacija na jasan i istinit način i obveze procjene primjerenosti/prikladnosti ulaganja za klijenta; ako nešto pođe u neželjenom smjeru, imatelj takvih isprava zaštitu svojih prava može tražiti isključivo na sudu u građanskopravnom postupku, što može predstavljati problem s obzirom da se radi uglavnom o stranim kompanijama, za koje su nadležni inozemni sudovi, što znatno komplicira i poskupljuje postupak.

"Ako vam netko ponudi ovakav tip ulaganja, Hanfa vam preporučuje izniman oprez", poručuje se u priopćenju.

Iz Hanfe pritom preporučuju da se svakako nastoji pribaviti i proučiti sva dostupna dokumentacijom koja sadrži podatke o savjetniku odnosno prodajnom zastupniku koji vam nudi takvo ulaganje, poslovanju kompanije izdavatelja, karakteristikama ponuđenih prava, uvjetima ponude, i povezanim rizicima.

Posebno, savjetuju da se razmotre okolnosti kao što su primjerice zašto se konkretno ulaganje, ako se radi o inozemnim kompanijama, nudi baš u Hrvatskoj; zašto je savjetnik odnosno zastupnik uvjeren da je takvo ulaganje pogodno za vas, jer su u pravilu takva ulaganja zanimljiva velikim ulagačima.

Ako vas ponuditelj ili savjetnik nagovara da odluku donesete odmah, zapitajte se zašto vam ne ostavlja dovoljno vremena da procijenite sve okolnosti i uvjete ponude i da postavite dodatna pitanja, provjerite sve moguće raspoložive podatke, dostupne registre, sve podatke koji vam se prezentiraju - reference, registarske brojeve, kontakte, eventualna tijela nadležna za nadzor, nadležnost kojeg suda je ugovorena, savjetuju iz Hanfe.

"Vrlo visoke stope povrata ulaganja upućuju na vrlo visoke rizike ulaganja ili su obmanjujućeg karaktera; raspitajte se iz kakvih se prihoda očekuje isplata tako visokih iznosa", preporučuju iz Hanfe.

"Imajte na umu da ovakva ulaganja nisu za vas ako niste iskusni ulagatelj na tržištu kapitala koji razumije i u mogućnosti je prihvatiti vrlo visoke rizike tih ulaganja. Posebno izbjegavajte ovakve ponude ako zapažene okolnosti i odgovori na navedena pitanja nisu konzistentni, potpuni, transparentni i potkrijepljeni odgovarajućim dokazima - u tom slučaju moguće je da se radi o prijevari - što bi vas moglo, osim što ćete izgubiti cjelokupnu investiciju, potencijalno uvući u dugotrajne kaznene sudske postupke", upozoravaju iz Hanfe.