Hrvatska Preporučeno

HBOR i EIB potpisali ugovor kojim se u Hrvatskoj praktično aktivira Junckerov plan

Lider/Hina

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Europska investicijska banka (EIB) potpisale su u ponedjeljak ugovor kojim EIB pruža potporu HBOR-u putem garancije u iznosu od 50 milijuna eura za financiranje projekata srednje kapitaliziranih društava i drugih prioriteta u Hrvatskoj.

To je prvi EIB-ov projekt u Hrvatskoj koji se provodi uz garanciju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), garantnog fonda uspostavljenog u okviru Plana ulaganja za Europu – tzv. Junckerovog plana.

Predsjednik Uprave HBOR-a Dušan Tomašević podsjetio je na dosadašnju suradnju dvije institucije te istaknuo kako je ovo 16-ti ugovor HBOR-a i EIB-a. Dosadašnja vrijednost svih ugovora je 2,24 milijarde eura, s time da ovo predstavlja novi vid suradnje dviju institucija, kazao je.

Ovim ugovorom u Hrvatskoj se praktično aktivira Junckerov plan i HBOR je prva razvojna banka u EU za koju je EIB odobrio ovakav model financiranja te će on biti model i za druge zemlje, rekao je Tomašević.

Ministar financija i predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a Zdravko Marić ističe da je EIB do sada u Hrvatsku plasirao više od 4 milijarde eura, a doda li se tome još i privatni sektor iznos doseže gotovo 5 milijardi eura.

To EIB čini vodećom multilateralnom financijskom institucijom što se tiče financiranja u Hrvatskoj. Osim što ovakvi inovativni modeli dovode do značajnog olakšavanja financiranja poduzetništva njihov je značaj i u olakšavanju pritiska na državni proračun u smislu manje potrebe za državnim jamstvima, kazao je Marić.

Napominjući kako je danas potpisani ugovor prvi EIB-ov projekt u Hrvatskoj uz garanciju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), potpredsjednik EIB-a zadužen za suradnju s Hrvatskom Dario Scannapieco ističe kako je u godinu i pol dana EIB ostvario gotovo 50 posto zadanog cilja Plana ulaganja za Europu.

“Zahvaljujući odličnoj suradnji s HBOR-om hrvatska srednje kapitalizirana društva ostvarit će pogodnosti pozitivnog domino efekta ove financijske garancije”, smatra Scannapieco.

Projekt je strukturiran kao instrument podjele rizika za pokriće 50 posto kreditnog rizika povezanog s portfeljem postojećih kredita poduzećima u HBOR-ovoj bilanci. Preduvjet je da HBOR sredstvima koja se stavljaju na raspolaganje u okviru garancije odobrava nove kredite srednje kapitaliziranim društvima i ostalim prihvatljivim promotorima u iznosu do 100 milijuna eura.

Namjena predloženog garancijskog instrumenta, kako je rečeno, je olakšati financijskim posrednicima odobravanje novih kredita srednje kapitaliziranim društvima.

Komentari