09. rujan 2016.

HGK: Omogućene online žalbe na presude Suda časti

Žalbu protiv prvostupanjske presude Suda časti HGK od sada je moguće podnijeti putem elektroničkog obrasca. Stoji to u priopćenju HGK u kojem se napominje da je ovim projektom nastavljeno pojednostavljenje komunikacije sa strankama koje je započeto još u listopadu 2015., otkako je strankama u prvostupanjskom postupku omogućeno podnošenje prijave online.

Iz HGK poručuju da je online prijava za prvostupanjski postupak pokazala da je u roku od manje od godinu zaprimljeno 76 predmeta elektroničkim putem, više nego u pisanom obliku. Što se pak tiče nove mogućnosti da se stranke žale online na prvostupanjsku presudu, iz HGK poručuju da su već zaprimili dvije žalbe.

Tajnica Suda časti HGK Zdravka Kezele Kokorić ističe da takvo podnošenje prijava i žalbi omogućava strankama brže, jednostavnije i jeftinije pokretanje prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka pred Sudom časti. Postignut je i viši stupanj djelotvornosti Suda, odnosno ubrzan je postupak, a želja je HGK da Sud časti bude prepoznat kao jedno od vodećih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Pri tome treba napomenuti da je postupak za stranke besplatan te da se prijava može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana saznanja prijavitelja za učinjenu povredu i počinitelja, najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je povreda učinjena.

‘Sud časti HGK odlučuje o sporovima koji su nastali zbog prodaje proizvoda ili pružanja usluge loše kvalitete, potpunog ili djelomičnog neispunjenja ugovora, namjernog zaključivanja nejasnih ili nepotpunih ugovora u prometu roba i usluga, nepoštene poslovne prakse, zavaravajućeg oglašavanja na štetu potrošača ili konkurenta, postupanja ili propusta usmjerenog na rušenje ugleda drugih gospodarstvenika, kršenje načela svjesnosti i poštenja, svjesnog postupanja kojim se drugima može prouzročiti šteta, uskrate suradnje koja je neophodna u svrhu potpunog i urednog ispunjenja obveza i povreda odredbi strukovnih kodeksa te drugih povreda pravila morala‘, stoji na kraju priopćenja HGK.

Link za obrazac prijave Sudu časti HGK: http://www.hgk.hr/obrazac-za-podnosenje-zalbe?category=208