05. studeni 2014.

Hrvatski minus od 51 milijun kuna odgovara Bruxellesu

Jednostavan podatak o tome koliki su prihodi, a koliki troškovi, zna više-manje svako imalo financijski pismeno kućanstvo. U ponoć i u podne. Koliko smo pak novca povukli iz fondova EU, a koliko uplatili u proračun EU, ‘ne zna‘ nitko u ovoj državi. Jedno ministarstvo kaže da se obratimo drugom, drugo da se obratimo agencijama, one pak, pogađate, da se obratimo prvome ministarstvu. I tako ukrug.

Kad je riječ o točnim podacima o bilanci Hrvatske i EU te iskorištavanju fondova EU vlada potpuna netransparentnost. Posljednji podaci koje smo dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU)  govore da je, prema podacima Nacionalnoga fonda koji obavlja transakcije s EK-om,  31. listopada od 1,2 milijarde eura, koliko nam je bilo raspolaganju iz programa IPA i strukturnih fondova od 2007. do 2013., bilo ugovoreno 884, a isplaćeno 461,6 milijuna eura. Koliki je trenutačni saldo, ostaje nepoznato. Posljednji službeni podaci koji govore o tome odnose se na razdoblje do kraja srpnja 2014. Hrvatska je u tom razdoblju, kažu u MRRFEU, iz fondova EU povukla 584,2 milijuna eura, a u isto je vrijeme u europski proračun uplatila 565,5 milijuna eura, što znači da je u 13 mjeseci članstva u EU ostvarena pozitivna razlika od 18,7 milijuna eura.

No HDZ-ova europarlamentarka Ivana Maletić ima drugačije, ili barem novije, podatke. Ona pokazuje da se ta pozitivna razlika istopila do rujna ove godine. Naime, kad se u izračun uključe uplate u EU-proračun u srpnju i kolovozu, 1. rujna bili smo u minusu za 50,9 milijuna eura.

>>> Cijeli tekst pročitajte u novom broju Lidera!