Aktualno Hrvatska

HSLS: U sustavu gospodarenja otpadom treba naći dugoročna i kvalitetna rješenja

odvojeno
Foto: Jenny Bajar, flickr
Lider/Hina

Zagrebački HSLS u ponedjeljak je zatražio od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i gradske uprave da u prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada i usluga povezanih s time, koji će se naći na sjednici Skupštine 30. siječnja, osigura da se usluga odvoza otpada naplaćuje po stvarno predanim količinama miješanoga komunalnog otpada, te da se u sustavu gospodarenja otpadom traže dugoročna i kvalitetna rješenja kojima nije samo bitno zadovoljiti formu.

>>>Održivo gospodarenje otpadom: Osigurano 47,2 milijuna kuna za informativne aktivnosti

– Gradonačelnikov prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u suprotnosti je sa zaključkom zastupnika zagrebačke Gradske skupštine iz 2017., koji jasno određuje način pružanja javne usluge prikupljanja otpada te isključuje bilo kakvu mogućnost poskupljenja istoga, kazao je na konferenciji za novinare predsjednik Savjeta za zaštitu okoliša i prirode GO HSLS-a Mirko Budiša.

Kao poseban nedostatak u gradonačelnikovom prijedlogu odluke istaknuo je odredbe po kojima će se naplata usluge prikupljanja za građane obavljati po volumenu posuda i broju odvoza. Iako, kaže, ima zakonsko uporište, ovakav način naplate ocijenio je kao nepravičan i kao zadržavanje postojećeg stanja.

>>>Duga Resa pravi je primjer kako pravilno zbrinjavati otpad

Budiša je ustvrdio da naplata po volumenu posebno nije adekvatna u višestambenim zgradama jer se ne može nadzirati da li neko kućanstvo odlaže više ili manje od dodijeljenog udjela u zajedničkom spremniku niti se može nadzirati tko se eventualno ne pridržava odredbi odluke o prikupljanju otpada. Također, napominje, naplata po broju minimalnih odvoza u višestambenim zgradama znači da se usluga može naplatiti kada su članovi kućanstava na odmoru izvan Zagreba i ne proizvode otpad.

Smatra da je naplatu usluge po kriteriju mase potrebno prakticirati gdje god je to moguće, posebno kod privatnih kuća, a tamo gdje to nije moguće Budiša predlaže uvođenje vrećica odgovarajućeg volumena. Kao drugu alternativu naveo je čipiranje posuda tako da se može evidentirati kućanstvo/osoba koja je odložila otpad i na taj način pravično naplatiti usluga. U tom smislu, vrlo važnom smatra edukaciju građana o pravilnom načinu prikupljanja i odvajanja otpada.

>>>Petrov: Most se protivi gradnji regionalnih centara za gospodarenje otpadom

Budiša napominje da je odlukom trebalo definirati kriterije kućnog kompostiranja, a umjesto toga se, kaže, namjerava kažnjavati građane ako ne predaju biootpad pružatelju usluga što smatra da je u suprotnosti s mjerama izbjegavanja nastajanja otpada određenim nacionalnim Planom gospodarenja otpada.

– Kako ne postoje sortirnice komunalnog otpada, ovom odlukom građani dobivaju ulogu “sortirnica” budući samo čisti reciklabilni otpad ima tržišnu vrijednost, kazao je.

Upozorio je da će odvajanje papira, biootpada, plastičnog otpada, metalne ambalaže, staklene ambalaže i tekstila koje će građani odlagati na zelenim otocima izazvati i problem prostora u kućanstvima do 60 četvornih metara. Stoga predlaže da se za to građanima daje odgovarajuća naknada po predaji reciklata pružatelju usluge.

>>>Sve više komunalaca za manje otpada

Budiša je upozorio i na nelogičnosti u odluci poput onih da će se korisnici usluge kažnjavati ako se pojave neugodni mirisi, što će se, ističe, teško izbjeći naročito tijekom ljetnih mjeseci kad biootpad fermentira znatno brže nego u hladnijim djelovima godine.

Također je izrazio neslaganje s odgovornošću korisnika usluge za posude postavljene na javnim površinama jer građani, napominje, nemaju nikakve ovlasti da spriječe eventualne devastacije od strane trećih osoba. Općenito smatra da su predložene kazne za nepridržavanje odredbi odluke previsoke i da bi umjesto toga trebalo pristupiti sustavnoj i temeljitoj edukaciji građana o pravilnom postupanju s otpadom.

>>>48 sati: Iduće godine velika javna nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

– Zagrebački HSLS od gradonačelnika Milana Bandića i, po ovom pitanju, inertne gradske uprave, traži da ugrade u prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada i usluga povezanih s javnom uslugom zaključke 5. sjednice Gradske skupštine grada Zagreba, tj. da se osigura naplata građanima usluge odvoza otpada po stvarno predanim količinama miješanoga komunalnog otpada, te da se u sustav gospodarenja otpadom traže dugoročna i kvalitetna rješenja kojima nije samo bitno zadovoljiti formu, kazao je gradski zastupnik HSLS-a Darko Klasić.

Komentari