20. travanj 2016.

HUP: Ovo je 10 najproblematičnijih nameta u Hrvatskoj (te još 11 najbizarnijih)

Slijedom namjere i ove Vlade da se pozabavi nabujalim popisom parafiskalnih nameta u Hrvatskoj udruzi poslodavaca odlučili su danas (20. travnja) na konferenciji za medije predstaviti deset za njih najproblematičnijih takvih nameta uz dodatak od 11 koje smatraju naprosto bizarnima.

Predsjednica Udruge Gordana Deranja napomenula je kako poslodavci nisu protiv nameta kao takvih, ali žele njihovo snižavanje i transparentnost u njihovom korištenju. Kako je pojasnio glavni direktor Davor Majetić, HUP želi uvođenje kontrole donošenja, određivanja, prikupljanja i korištenja tih naknada. Od Vlade, dodao je zamjenik glavnog direktora Bernard Jakelić, očekuju sustavan pristup rješavanju ovog problema jer je nekoliko vlada dosad uglavnom pobrojalo namete, ali je malo napravljeno dalje od toga.

Ivan Gregov, član Izvršnog odbora HUP-Udruge ljekarnika, upozorio je na potpuno nenajavljeno uvođenje obveze plaćanja članarine HGK od strane ljekarnika, iako oni imaju svoju komoru. ‘Nije logično naše prisustvo u HGK, naša matična komora je Hrvatska ljekarnička komora koja brani naše interese stoga ne vidimo svrhu same HGK, a zapravo je u cijeloj priči najnevjerojatnije što su odlukom na temeljem istih pravnih okvira donijeli potpuni preokret. Naime, dopis iz 2012. kojeg smo dobili od HGK potvrđuje da nismo dužni plaćati tu naknadu. Bez najave i pisma, bez računa dobili smo trošak od HGK na poreznim karticama‘, rekao je.

Tajnica Hrvatske ljekarničke komore nadovezala se dovođenjem u pitanje zakonskih osnova ove odluke koja se primjenjuje od ove godine. ‘Zakon koji propisuje tko je dužan plaćati HGK članarinu je iz 1991. godine i nije se do danas promijenio. Eksplicitno je navedeno u Zakonu da ljekarničke usluge nisu dužne plaćati naknadu komorama jer obavljaju zdravstvene, a ne gospodarske djelatnosti i u sklopu su javne zdravstvene službe. Sama HGK je u dopisu eksplicitno potvrdila istu stvar kad smo ih pitali o obavezi plaćanja članarine. Apsurdno je da se netko sjetio prije koji dan teretiti porezne kartice za nešto što se dogodilo prije tri mjeseca i bez temelja u Zakonima‘.

Ispred Hrvatske odvjetničke komore, odluku HGK je komentirao Robert Travaš, predsjednik HOK-a. ‘Položaj odvjetništva je drugačiji od svih. HGK je počela naplaćivati tu članarinu i odvjetničkim društvima koji su upisani kao d.o.o. u sudske registre. Ovdje se zanemaruju osnovne činjenice – odvjetništvo je regulirano kao neovisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći po članku 27. Ustava i obavezni su plaćati članarinu Odvjetničkoj komori, koja im uzima licencu, daje licencu te čini osnovu te neovisnosti‘, pojasnio je stajalište Komore.

Popis nameta

- Naknada za uređenje voda (509 milijuna kuna platili poduzetnici u 2014.), predlaže se ukidanje Tarifnog razreda 2/smanjenje u Tarifnom razredu 1

- Članarina u turističkim zajednicama (215 milijuna kuna u 2014.), predlaže se daljnje smanjenje za one tvrtke koje nemaju korist od toga i efikasniji sustav naplate

- Članarina u HGK (144 milijuna u 2014.), predlaže se stvarno smanjenje (proširen je opseg na sve gospodarske djelatnosti bez obzira na ustroj) naknade za sve članice i postupno ukidanje

- Spomenička renta (104 milijuna kuna u 2014.), predlaže se daljnje smanjenje naknade i kruga obveznika

- Naknada za općekorisnu funkciju šuma (172 milijuna kuna u 2014.), predlaže se ukidanje i financiranje porezima

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta (355 milijuna kuna u 2014.), predlaže se daljnje smanjenje u svim segmentima

- Komunalna naknada (prikupljeno 2,1 milijarda kuna), predlaže se zakonsko limitiranje najvišeg iznosa komunalne naknade koji bi se usklađivao s npr. indeksom potrošačkih cijena ili drugim službenim parametrom

- RTV pristojba u segmentu prijevoza (140 milijuna kuna u 2014.), predlaže se da se Zakon o HRT-u izmjeni na način da pravne osobe imaju obvezu plaćanja RTV pristojbe u iznosu od maksimalno jedne mjesečne pristojbe za radio ili TV prijamnik godišnje; za službena vozila - da se naplata uredi na način da se RTV pristojba kod pravnih osoba naplati za cijelu godinu u jednom mjesečnom iznosu prilikom registracije službenog vozila

- Naknada za ostvarenje prava služnosti i građenja (riječ je o financiranju javnih cesta, 90 milijuna kuna u 2014.), predlaže se smanjenje razine naknade tako da ista u konačnici iznosi i manje od 90.011.367,25 kn za proširen krug obveznika

- Naknada za neispunjavanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti, a istu je potrebno uplatiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec te ju iskazati na JOPPD obrascu), predlaže se ukidanje jer mjera nije ostvarila nikakav cilj  te poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na drugi način koji ne ide u smjeru kažnjavanja, nego još privlačnijim poreznim i drugim mjerama pomogne poslodavcima u zapošljavanju invalida.

Popis bizarnih naknada

- Naknada za izdavanje dozvola za međužupanijsku liniju – opći prihod državnog proračuna – 92.100,00kn u 2014. godini (rok važenja dozvole 5 godina).

- Naknada za izdavanje dozvola za županijsku liniju – prihod županijskih proračuna – 350.000,00kn u 2014. godini (rok važenja dozvole 5 godina).

- Naknada za izdavanje dozvole domaćem ili stranom prijevozniku za obavljanje linijskog prijevoza na bilateralnoj ili tranzitnoj međunarodnoj liniji – opći prihod državnog proračuna – 185.000,00kn u 2014. godini (rok važenja dozvole 5 godine).

- Naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije – prihod HGK – 1.967.400,00kn u 2014. godini.

- Naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova za županijske linije – prihod HGK – županijske komore – 1.797.000,00kn u 2014. godini.

- Naknada za provjeru potpunosti dokumentacije u postupku izmjene rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilje – prihodi se dijele: 60% Hrvatskom centru za poljoprivredu i selo, 20% Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, 20% Ministarstvu poljoprivrede – 8.800,00kn u 2014. godini.

- Naknada za ovlaštenje pravnih osoba za ispunjavanje propisanih uvjeta za proizvodnju predmeta opće uporabe – opći prihod državnog proračuna – 27.820,00kn u 2014. godini.

- Naknada za troškove ispisa rezultata i slanje poštom – prihod Hrvatske poljoprivredne agencije – 808.938,94, od čega poduzetnici 116.449,02, sve u 2014. godini.

- Naknada za razne potvrde i identifikacijske dokumente – prihod Hrvatske poljoprivredne agencije – 548.879,75.kn, od čega poduzetnici 109.683,84, sve u 2014. godini.

- Naknada za evidencijske naljepnice za označavanje i održavanje vatrogasnih aparata - opći prihod državnog proračuna – 3.064.321,00kn u 2014. godini.

- Naknade za ispitivanje sredstava za gašenje požara, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje sustava za gašenje požara, ispitivanje vatrogasne odjeće i obuće, ispitivanje vatrogasnih vozila – opći prihod državnog proračuna – 256.344,19kn u 2014. godini