01. veljača 2016.

Imate li strategiju zapošljavanja osoba s invaliditetom?

Sustavni pristup zapošljavanju osoba s invaliditetom znači upravljanje ljudskim potencijalima tako da poslodavac razumije specifičnost takvih osoba i pokaže spremnost za prilagodbu radi njihova ravnopravnog uključivanja u radnu okolinu

Ovrsti invaliditeta i radnome mjestu ovisi zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI), što znači prilagodbu slučaju i zbog čega je korisno sustavno pristupiti zapošljavanju takvih osoba. Poslodavac će tako biti spreman ako OSI dolazi u obzir za neko radno mjesto, a isto tako bit će atraktivan kao potencijalni poslodavac. Sustavni pristup zapošljavanju OSI-ja na strateškoj razini znači upravljanje ljudskim potencijalima tako da poslodavac razumije specifičnost osoba s invaliditetom i pokaže spremnost za prilagodbu radi njihova ravnopravnog uključivanja u radnu okolinu.

Tu stratešku predanost važno je isticati u javnosti, prije svega na internetskoj stranici poslodavca, ali i u oglasima za posao. Ona se očituje i u naizgled manje važnim aspektima kao što je, primjerice, prilagođenost internetske stranice osobama s oštećenjem vida, što ostavlja pozitivan dojam o poslodavcu u javnosti i kod osoba s invaliditetom.

Ostali aspekti strateškog pristupa odnose se na upravljanje ljudskim potencijalima koji se mogu prilagoditi. To znači da mogu uključivati i provedbu analize postojećih radnih mjesta kako bi se utvrdilo na koja se može uključiti osobe s invaliditetom. S obzirom na to da je invaliditet raznolik prema stupnju i vrsti, katkad je potrebna samo manja prilagodba radnih postupaka, a katkad veća. Kako bi poslodavci imali jasnu predodžbu o mogućnostima zapošljavanja OSI-ja, analiza radnih mjesta izvrstan je i objektivan temelj za odlučivanje. Sustavan pristup zapošljavanju osoba s invaliditetom također znači korištenje vanjskom potporom: od financijski dostupne u državnim ustanovama do stručne, dostupne u raznim udrugama i javnim ustanovama koje se bave osobama s invaliditetom.

Detaljan pregled primjene tih aspekata može se naći na internetskoj stranici www.zaposliosi.hr u rubrici ‘Primjeri i vodiči’. Pratite i dalje informacije o projektu ZaposliOsi u Lideru i na internetskoj stranici www.zaposliosi.hr.