20. kolovoz 2015.

Ingra bi dobit od osam milijuna kuna upotrijebila za pokriće gubitaka

Na Glavnoj skupštini Ingre, koja će se održati 29. rujna, dioničarima će se predložiti da se lanjska dobit od 7,9 milijuna kuna iskoristi za pokriće ranijih gubitaka te da se dionice premjeste u nižu kotaciju na Zagrebačkoj burzi.

Uprava i Nadzorni odbor Ingre dioničarima će na  Glavnoj skupštini predložiti da se dobit po završnom računu za 2014. godinu, koja nakon oporezivanja iznosi 7,9 milijuna kuna, upotrijebi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina. Isto tako, predložit će prijelaz svih 13.545.200 dionica društva Ingra iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze.

Među točkama dnevnog reda bit će i razmatranje izvješća Uprave o stanju Ingre za prošlu godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru tijekom 2014. te konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za lanjsku godinu a koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Isto tako, dioničarima će se predložit  davanje razrješnice članovima Uprave za vođenje Ingre u 2014. kao I članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor.