07. rujan 2012.

Jakuševac bi mogao zagaditi vodu Zagrebu

lider.media
lider.media

Posljednji događaji na Jakuševcu aktualizirali su probleme koji se vežu uz odlagalište. Iako se najviše govori o zagađenju zraka, Darko Mayer, bivši dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, navodi kako postoji opasnost i za zagađenje vode.

Jakuševec se nalazi blizu vodocrpilišta Petruševec, Mala Mlaka i Velika Gorica iz kojih se crpi više od polovica vode kojom se opskrbljuje Zagreb. Postotak bi se trebao povećati jer se planiraju bušiti novi bunari u Petruševcu te otvoriti potpuno novo vodocrpilište u Kosnici, piše portal Zagrebancija.com. Iako je voda u ovim vodocrpilištima zdrava, Mayer navodi kako opasnost od zagađenja uvijek postoji.

- Iako je odlagalište sanirano na najmoderniji način, ostaje pitanje što je s onim otpadom koji se nalazi ispod odlagališta, a ondje je ostavljan prije 50 godina. Taj otpad koji se nalazi u vodonosniku predstavlja pravu opasnost jer se pri povećanju eksploatacije vode kreće i zagađena voda prema vodocrpilištu - navodi Mayer.

Kao primjer navodi da su u vodocrpilištu u Petruševcu pronađeni tragovi šećera koji je vjerojatno došao podzemnim vodama s deponija. Kada se krene crpiti voda, dolazi do promjene smijera kretanja podzemnih voda koje se više kreću prema vodocrpilištu te se povećava brzina kretanja vode. Zbog toga postoji opasnost da se zagađena voda, koja se nalazi u zoni odlagališta, počne kretati prema nekom od vodocrpilišta i zagadi ga. Ovakva opasnost povećat će se kada se otvori vodocrpilište u Kosnici koje se nalazi nizvodno od Jakuševca.