05. rujan 2012.

Jovanović: Nismo mi nazadovali nego su drugi napredovali

lider.media
lider.media

Na današnjoj konferenciji Nacionalnog vijeća za konkurentnost, izneseni su najnoviji rezultati ‘Izvješća o globalnoj konkurentnosti 2012.-2013. kojim Hrvatska pada za pet mjesta u odnosu na 2011. godinu.

Ovogodišnji pad smješta Hrvatsku na 81. mjesto među 144 zemlje svijeta. Od 2002., od kada je uključena u ovo mjerenje, Hrvatska je bilježila oscilirajuće kretanje na ljestvici konkurentnosti koje karakterizira razdoblje realnog napretka od 2005. do 2007., a potom od 2008. kontinuirano padanje. Zabilježen je značajan pad u infrastrukturi i tehnološkoj spremnosti, zabrinjavajući su nalazi zdravstva i primarnog obrazovanja, dok visoko obrazovanje, efikasnost tržišta roba i veličina tržišta stagniraju. Bilježi se i nastavak pogoršanja ranga razvoja financijskog tržišta, poslovne sofisticiranosti i institucija.

Rezultati istraživanja temelje se na javno dostupnim statističkim pokazateljima iz 2010. i 2011. godine, te na perceptivnim podacima dobivenim kroz istraživanje mišljenja rukovoditelja tvrtki.

Metodologija se temeljila na analizi 12 faktora konkurentnosti koji uključuju institucije, infastrukturu, makroekonomsko okruženje, zdravlje i osnovno obrazovanje, visoko obrazovanje, efikasnost tržišta rada, efikasnost tržišta roba, tehnološku spremnost, financijsko tržište, veličinu tržišta, poslovnu sofisticiranost i inovativnost.

- Švicarska je zadržala prvu, a Singapur drugu poziciju, dok se dosta članica Europske unije nalazi pri kraju ljestvice. Po ovome smo se približili zemljama jugoistočne Europe više no ostalim članicama EU, što je zabrinjavajuće – rekao je Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

Hrvatska se nalazi u okruženju jugoistočne Europe – Crne Gore na 72. poziciji, Rumunjske na 78. poziciji, Bosne i Hercegovine na 88. poziciji, te Albanije na 89. poziciji. No isto tako, Mudrinić je naglasio da slabosti možemo promijeniti u relativno kratkom roku, no da je reforme potrebno intenzivirati. Nadovezao se Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, rekavši da taj pad ne znači da je Hrvatska nazadovala, već da su drugi, koji poboljšavaju svoju konkurentnost, brže napredovali. - Poljska je 2008. godine bila na 53. mjestu, a Hrvatska 61., dok je danas 2012. Poljska na 41. mjestu, a Hrvatska 81. U naredne četiri godine Hrvatska treba napredovati jednako brzo kao i Poljska, te ući u top 50 – rekao je Jovanović.

Ipak, Izvješće je pokazalo i neke pozitivne pokazatelje hrvatske konkurentnosti poput ukupne kvalitete infrastrukture, broja pretplatnika širokopojasnog interneta, korištenja interneta, broja prijavljenih patenata i drugih. Zaključeno je da je potrebno intenzivirati reforme u smjeru poboljšanja konkurentnosti poslovnog sektora i poslovnog okruženja temeljem iskustva najuspješnijih zemalja, te poduzeti neodgodive i sinkronizirane strukturne promjene na svim područjima, a posebice na područjima: Institucija, Razvoja tržišta roba, kapitala, rada i znanja, inovativnosti i razvoja temeljenog na znanju i tehnologiji, te Obrazovanja za konkurentnost – od vrtića do fakulteta.

- Od financijskih institucija najavljen je povratak kapitala u zemlje u tranziciji. Imamo velike šanse da postanemo ti koji će privući više kapitala – zaključio je Božo Prka, ekonomist i bankar. Pozvano je cijelo društvo, a ne samo gospodarski segment, da zajednički djeluju prema cilju osiguranja bolje budućnosti svih građana, te da se postigne konsenzus oko razvoja.