18. rujan 2013.

Kako unaprijediti poslovnu klimu u Hrvatskoj?

Cilj projekta Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice (BIZimpact) je unapređenje poslovne klime u Hrvatskoj razvojem alata koji će omogućiti procjenu učinaka zakonodavnih promjena na malo gospodarstvo i poboljšanje informiranja malog gospodarstva o tim promjenama, istaknuto je na predstavljanju druge faze tog projekta.

Projekt je dio operativnog programa Regionalna konkurentnost, financiran je sredstvima IPA programa Europske unije i hrvatske Vlade u iznosi od 1,4 milijuna eura, pri čemu EU u financiranju sudjeluje s 85 posto sredstava, a 15 posto su sredstva hrvatskog državnog proračuna.

U prvoj fazi projekta naglasak je bio na unaprjeđenju poslovnog okruženja kako bi mali i srednji poduzetnici dobili ključne informacije o europskim i hrvatskim zakonima i normama, dok će u drugoj fazi naglasak biti na razvoju sustava procjene učinaka europskih i hrvatskih propisa na hrvatsko gospodarstvo i poduzetništvo, istaknuo je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras.

Tijekom provedbe projekta radit će se na informiranju poslovne zajednice o budućim učincima u zakonodavnim područjima koja su ključna za poslovanje u Hrvatskoj, procjeni njihovih ekonomskih učinaka, razvoju javno-privatnog dijaloga, širenju informacija i podizanju svijesti te razvoju kapaciteta korisnika projekta za organiziranje informativnih kampanja.

Glavni je cilj projekta Bizimpact, kako je rekao Maras, uspostaviti sustav koji će u demokratskoj proceduri omogućavati donošenje optimalnih zakona i propisa, odnosno takvih zakona i propisa koji maksimalno koriste društvu, gospodarstvu i građanima, a eventualne štete i prepreke razvoju svode na najmanju moguću mjeru.

Prva faza projekta trajala je od rujna 2007. do rujna 2009., dok druga faza traje od ožujka 2013. do ožujka 2015. godine, a glavni korisnik projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Ostali korisnici su Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i inovacije (HAMAG INVEST), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska obrtnička komora (HOK), Hrvatska udruga poslodavac (HUP) i Hrvatski savez zadruga (HSZ).

Projekt provodi tvrtka Pohl Consulting&Associates u konzorciju s Altair Asesores, Pinto Consulting i West Midlands Enterprise.