27. svibanj 2016.

Karlovačka banka povećava temeljni kapital za 20 milijuna kuna

Karlovačka banka objavila je u petak odluku o povećanju temeljnog kapitala za 20 milijuna kuna izdavanjem novih dionica.

Odluku je donijela Glavna skupština dioničara Karlovačke banke, a prema njoj ta će banka izdati 2 milijuna novih redovnih dionica nominalne vrijednosti od 10 kuna. Uplatom tih dionica, temeljni bi se kapital Karlovačke banke povećao s trenutnih 156,6 milijuna kuna na 176,6 milijuna kuna.

Ponuda za upis novih dionica, stoji u odluci, upućuje se ulagateljima koji su spremni uplatiti najmanje 800 tisuća kuna, odnosno kupiti najmanje 80 tisuća novoizdanih dionica.  Upis novih dionica trajat će do 7. lipnja ove godine.