Aktualno Hrvatska Preporučeno

Kemičari moraju kupovati potpise za svoje elaborate od drugih inženjera

Iako izrađuje elaborate gospodarenja otpadom, diplomirana inženjerka kemijske tehnologije, predsjednica Uprave i suvlasnica vukovarskog Accumulara Silvija Pejčić Bilić ne može ih potpisati, i to samo zato što inženjeri kemije i tehnolozi u Hrvatskoj nemaju status regulirane profesije. Njezina tvrtka bavi se izvozom opasnog otpada, ali potpis elaborata i prateće dokumentacije ta kemičarka mora kupiti od inženjera građevine, arhitekture ili strojarstva.

– Takav, već gotov, potpuni elaborat potpisuju nam inženjeri struka koje su regulirana profesija. To u praksi izgleda tako da se obratite kolegi, strukovnom inženjeru koji je član neke od inženjerskih komora, i za naknadu on bude nositelj projekta. To je apsurdna situacija jer elaborati koje oni potpisuju nisu njihova struka – objašnjava Pejčić Bilić.

Silvija Pejčić Bilić, direktorica Accumulara

A upravo je početkom srpnja Vlada u Sabor poslala izmjene i dopune Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koje se donose radi usklađivanja s Direktivom Vijeća Europe. Najvažnija je novost da će mjerodavne strukovne komore moći odmah zatražiti provjeru kompetentnosti stranoga kolege, odnosno nakon zaprimanja zahtjeva odredit će kandidatu polaganje ispita bez usporedbe obrazovnih programa i određivanja dopunskih mjera, kao što je to bilo do sada, pa će postupak priznavanja inozemnih diploma biti brži i efikasniji, objasnili su nam u Ministarstvu rada.

Svi slovenski inženjeri u jednoj komori

S jedne strane, komorama se daju ovlasti za ocjenu kompetentnosti stranih diploma, a s druge strane, liberalizira se tržište usluga. Usporedno s ta dva procesa inženjeri kemijske tehnologije traže status regulirane profesije i osnivanje strukovne komore jer im sadašnje stanje ne omogućava normalan rad.

– Godinama se neuspješno zauzimamo za to da inženjeri kemijske tehnologije dobiju status regulirane profesije i da nas se regulira Zakonom o gradnji, u dijelu koji se odnosi na kemijskoinženjerske projekte. Imamo potporu Ine, Plive, Petrokemije i sve kemijske industrije, koja je i glavna izvozna industrija – rekao je za Lider dr. sc. Ante Jukić, predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Ante Jukić, predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa

– U Sloveniji je cijelo inženjerstvo ujedinjeno u jednom zakonu. U Hrvatskoj pak ni jedno ministarstvo ne smatra da mi kao inženjeri kemije i tehnolozi potpadamo pod njihovu domenu – tvrdi Pejčić Bilić i dodaje: –Apsurdno je da je kemijski čistač u kemijskoj čistionici regulirana profesija, a inženjer kemije i kemijske tehnologije nije. .

Lutanje među ministarstvima

O tome koje će profesije biti regulirane odlučuje svako središnje tijelo državne uprave za profesije u svojoj nadležnosti. Kako bi inženjeri kemijske tehnologije mogli dobiti status regulirane profesije i biti ravnopravni s ostalim inženjerskim strukama, ostaje i dalje upitno jer nijedno ministarstvo ne smatra da su u njihovoj ingerenciji. A dk ne pronađu svoje ministarstvo inženjeri kemijske tehnologije potpise pod svojim elaboratima i dalje će kupovati od građevinara, arhitekata, strojara i svih onih koji za to imaju zakonske ovlasti iako o kemiji pojma nemaju ili pak od kolega kemičara iz Slovenije.

Komentari