Korona i biznis
23. travanj 2015.

Koje novosti za ugostitelje donosi novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti?

Prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojeg je Vlada danas uputila u Hrvatski sabor, uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost uvodeći brojne novine u odnosu na važeći zakon, među kojima je i osnivanje središnjeg i javno dostupnog registra za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu koji će obuhvatiti sve ugostiteljske i druge objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge.

Iz Ministarstva turizma su tim povodom objasnili da su zbog brojnih dopuna i izmjena (osam) važećeg zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i radi lakšeg snalaženja u primjeni predložili donošenje novog zakona.

"Kontinuirano nastojimo povećati efikasnost i poduprijeti rad svih djelatnika u turističkom sektoru pa tako vjerujem da ćemo i novim zakonom uvelike olakšati rad ugostiteljima koji su krucijalan dio hrvatskog turizma. Tako će se i Ministarstvo turizma nastaviti prilagođavati uvjetima na tržištu turizma kako bi hrvatski turizam bio što konkurentniji", izjavio je u povodu tog zakona ministar turizma Darko Lorencin.

U prijedlogu zakona među novostima je i produljenja radnog vremena ugostiteljskih objekata odnosno da se predstavničkim tijelima lokalne samouprave omogućava da odrede i duže radno vrijeme na svom području, ako to žele.

Trgovačkim se pak društvima i obrtima omogućava pružanje usluga smještaja u objektima ne samo u poslovnom prostoru, već i u prostoru stambene namjene, i to ne više privremeno do 2016., kako je ograničeno važećim zakonom, nego i dalje.

Predlaže se i da se privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju omogući ishođenje privremenih rješenja do 31. prosinca 2016. za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je objekt izgrađen.

U odnosu na dosadašnje prekršaje predlaže se smanjenje najviše i najniže kazne, s time da će biti propisane veće kazne za ponavljanje prekršaja, a smanjuju se i iznosi novčanih kazni koji se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja s ciljem bolje naplate prekršajnih kazni od strane turističkih inspektora i češćeg odabira plaćanja kazne na mjestu izvršenja prekršaja te rasterećenja prekršajnih sudova.

Novi zakon omogućava i pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka dobrovoljnim vatrogasnim društvima u vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i manifestacija, i to četiri puta godišnje sukladno praksi u drugim zemljama (Austrija, Njemačka).

Udrugama umirovljenika također omogućava usluživanje pića za svoje članove, jer se, kako objašnjavaju iz Ministarstva, radi o osjetljivoj skupini građana, koja u pravilu ne koriste usluge ugostiteljskih objekta već ostvaruju potrebu za socijalnim kontaktima kroz svoje klubove.