03. travanj 2013.

Koji poduzetnici su dobili HAMAG-ova jamstva?

lider.media
lider.media

Na HAMAG-ovoj konferenciji predstavljen je projekt javne objave podataka o dodijeljenim jamstvima malim i srednjim poduzetnicima.

Kako je rekao Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras, cilj ovog projekta jest napraviti dodatni iskorak u transparentnosti poslovanja Agencije kao i javne uprave općenito, posebno imajući u vidu pravo javnosti o informiranosti glede vrste potpora koje se pružaju subjektima malog gospodarstva s jedne strane, te puno poštivanje profesionalnih i etičkih standarda o povjerljivosti podataka koji se objavljuju s druge strane.

Ovom prilikom predstavljena je i nova, izmijenjena internet stranica HAMAG INVEST-a kao unaprijeđenog alata za pomoć malim i srednjim poduzetnicima kao i onima koji se tek žele upustiti u poduzetničke vode. - HAMAG je dao četiri puta više jamstava nego što je to bio slučaj 2012. godine. Na obnovljenoj stranici HAMAG-a može se vidjeti sad točno koji poduzetnik i koji obrt je dobio jamstva. Jamstva za kredite su objavljivi podaci i nama je važno da ista transparentno objavimo hrvatskim građanima. Oni imaju prava znati tko ta jamstva dobija - rekao je Maras. Nadodao je i kako je Agencija kroz broj odobrenih jamstava u prva dva mjeseca ove godine omogućila realizaciju investicijskih projekata u iznosu od 363 milijuna kuna. Odobrena su jamstva u iznosu od 126 milijuna kuna, što je omogućilo kreditne plasmane od 333 milijuna kuna.Podsjetimo, nedavno je Maras spomenuo kako je u cilju uvođenja višeg standarda u rad javne uprave uvođenje transparentnog načina poslovanja Agencije, na način da će se od 1. travnja ove godine javnost ažurno obavještavati o iznosima odobrenih jamstava i imenima firmi koje su za svoje projekte dobili ovakav vid državne potpore.

- Dinamika je 500 odobrenih jamstava godišnje. Predviđeno je i da se na web stranici mogu prijaviti eventualne administrativne barijere. Od danas su sva jamstva, njih 58 dostupna na site-u a moći ćete i izračunati kolike vam, primjerice, investicije trebaju - rekao je ministar. Inače, Ministarstvo poduzetništva je samo u prva tri mjeseca primjene zakona zaprimilo više od 80 zahtjeva za potpore za investicije, ukupne vrijednosti 2,4 milijarde kuna.

Maras je naglasio i kako nije direktno prozvao HBOR zbog netransparentnosti. - Mi smo svoje napravili i smatram da je red da to i drugi učine -rekao je i dodao kako smatra da se direktori moraju birati na osnovi javnog natječaja ali da se u obzir moraju uzeti njihove reference.

Predsjednik uprave HAMAG Invest-a Darko Liović dodao je i kako u 58 objavljenih jamstava ima i uspješnih poduzetničkih priča te je stoga transparentnost prema hrvatskim građanima bitna. - Važno je da građani shvate da jamstva nisu obavijena nikakvim ‘velom tajne’ nego kako mogu u svako doba provjeriti kome su ona dana i na koji su način iskorištena. Siguran sam da bi u tome mogli naći pozitivne primjere - dovršio je.