23. ožujak 2012.

Koprivnica Ini ponudila geotermalne potencijale

lider.media
lider.media

Koprivnica je zainteresirana za iskorištavanje geotermalnog potencijala na svom području, a u razvoju tog projekta pomoći će joj i dosadašnje analize i dokumentacija koju o tim potencijalima ima Ina.

Ina je danas čelnicima grada i službeno predala na uvid analizu geotermalnog potencijala bušotina na širem području Koprivnice. Predana dokumentacija odnosi se na eksploatacijska polja geotermalne vode Lunjkovec - Kutnjak i Molve sjever, a tu je dokumentaciju obnašateljici dužnosti gradonačelnika, zamjenici gradonačelnika Vesni Želježnjak predao direktor Inina Sektora za istraživanje i proizvodnju nafte i plina za jugoističnu Europu Laslo Farkaš-Višontai, stoji u priopćenju za medije.Grad Koprivnica se želi što više približiti određivanju geotermalnog potencijala na mikro-lokacijskom području Koprivnice, a nakon uvida u tehničku dokumentaciju grad će, kako je najavljeno, razmatrati daljnje korake, odnosno mogući razvoj projekta iskorištavanja geotermalne energije te će potom razmotriti daljnju suradnju s Inom. Najbliže geotermalne bušotine udaljene su od mikro-lokacijskog područja 11 kilometara (bušotina Kutnjak-1), odnosno 19 kilometara (bušotina Molve-32).S obzirom da je Inin prioritet ulaganje i daljnji razvoj plinskih i naftnih nalazišta, posebice u Hrvatskoj, drago nam je da grad Koprivnica može imati koristi od naših dosadašnjih analiza i sveobuhvatne dokumentacije o geotermalnim potencijalima na tom području, rekao je Farkaš Višontai.Vjeruje kako i cijela lokalna zajednica, u slučaju da se grad Koprivnica odluči razvijati ovaj projekt, može imati velike koristi. Stoga smo gradu dali punu podršku u njihovim nastojanjima da na ovaj način potaknu vrijedne investicije, rekao je.Projektom istraživanja geotermalnog potencijala grad Koprivnica napravio je prvi korak u pokušaju iskorištavanja ovog obnovljivog izvora energije na području grada. U okviru projekta financiranog iz pretpristupnih fondova izvedena su mjerenja koja su pokazala da postoji vrlo dobar energetski potencijal u neposrednoj blizini najvažnijih potrošača, naglasila je Želježnjak.