18. listopad 2012.

Matešić najavila velike promjene u HTZ-u

Jedna od traženijih osoba na Danima hrvatskog turizma 2012, koji se 18. i 19. listopada održavaju u Dubrovniku, nova je direktorica Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Meri Matešić koja najavljuje promjene u sustavu turističkih zajednica, u Glavnom uredu i nacionalnoj promociji.

Sustav turističkih zajednica, koji postoji 20 godina, zasigurno u ovom vremenu treba restrukturiranje, a glavne će promjene, kaže, ići ka tome da lokalne turističke zajednice postanu poput info punktova i više se bave organizacijom manifestacija i stvaranjem doživljaja.Regionalne (županijske) turističke zajednice trebale bi postati destinacijske menadžment organizacije koje će kreirati i koordinirati razvojem turizma u destinacijama.Za nacionalnu promociju Matešić ističe da će i dalje biti važan zadatak Glavnog ureda HTZ-a, a radit će se na podizanju kvalitete, stručnosti i profesionalnosti te efikasnosti u njegovom radu.Jedan od njenih prvih poslova na novoj poziciji, na koju dolazi s 1. studenim, bit će dovršetak programa rada HTZ-a za 2013. temeljem novog, već prihvaćenog Operativnog marketing plana hrvatskog turizma za iduću godinu, kojim se predviđaju promjene i u marketingu.Više će se isticati selektivni oblici turizma, prvi put će se provoditi viralni marketing i dovesti poznati svjetski blogeri, a nastavit će se suradnja sa stranim novinarima koji su, kako je kazala, uvelike zaslužni za turistički image koji Hrvatska sad ima u svijetu.Meri Matešić poziciju direktorice Glavnog ureda HTZ-a preuzima s 1. studenim ove godine temeljem imenovanja i odluke Turističkog vijeća HTZ-a, a na tu poziciju dolazi s mjesta direktorice predstavništva HTZ-a u Londonu.