Hrvatska

Mirex na rekordnoj razini

Lider/Hina

Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, u četvrtak je zabilježila rast.

Naime, prema podacima HANFA-e, vrijednost mu je u odnosu na prethodni dan porasla 0,61 bod ili 0,35 posto, probivši se tako po prvi puta od uvođenja iznad psihološke razine od 176 bodova – na rekordnih 176,3571 bod.
Posljedica je to rasta vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova. Tako je vrijednost Raiffeisen fonda porasla 0,57 posto, na 175,9066 bodova a Erste Plavi fonda 0,34 posto, na 181,8905 bodova. Također je porasla vrijednost i fonda PBZ Croatia osiguranja 0,31 posto, na 162,3886 bodova te AZ fonda 0,2 posto, na 180,5531 bod.

I kod dobrovoljnih mirovinskih fondova svi su bilježili dobitke. Tako je vrijednost Raiffeisen DMF-a viša 0,56, Erste Plavi Expert DMF-a 0,3, AZ profit DMF-a 0,24, Croatia osiguranje DMF-a 0,21, Erste Plavi Protect DMF-a 0,18 a AZ benefit DMF-a 0,08 posto.

I kod zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih gotovo svi su bilježili rast vrijednosti. Tako je vrijednost fonda Hrvatskog liječničkog sindikata i fonda T-HT-a porasla po 0,57, fonda Ericsson Nikole Tesle 0,48, fonda Novinara 0,44, AZ Dalekovod fonda 0,26, AZ fonda Hrvatske kontrole zračne plovidbe i AZ VIP fonda 0,25, fonda Sindikata pomoraca Hrvatske 0,24, AZ Zagreb fonda 0,22, Cestarskog fonda i fonda Croatia osiguranja 0,21, fonda Hrvatskih autocesta 0,19, fonda HEP grupe 0,18, fonda Atuoceste Rijeka-Zagreb 0,16, fonda Auto Hrvatske 0,11 a fonda Željezničara 0,04 posto. S druge je pak strane vrijednost AZ ZABA fonda zabilježila tek minimli gubitak

Komentari

Tržište kapitala

Mirex na rekordnoj razini

Lider/Hina

Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, i u petak je zabilježila rast. Naime, prema podacima HANFA-e, vrijednost mu je u odnosu na prethodni dan porasla 0,39 bodova ili 0,24 posto, probivši se tako po prvi puta iznad psihološke razine od 164 boda – na rekordnih 164,3625 bodova.

Posljedica je to rasta vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova. Tako je vrijednost Erste Plavi fonda porasla 0,33 posto, na 167,4936 bodova a Raiffeisen fonda 0,27 posto, na 161,9605 bodova. Također je porasla vrijednost i fonda PBZ Croatia osiguranja 0,21 posto, na 152,873 boda te AZ fonda 0,2 posto, na 169,7778 bodova. I kod dobrovoljnih mirovinskih fondova gotovo svi su bilježili dobitke. Tako je vrijednost Erste Plavi Expert DMF-a viša 0,39, AZ profit DMF-a 0,35, Croatia osiguranje DMF-a 0,16, AZ benefit DMF-a 0,13 a Erste Plavi Protect DMF-a 0,09 posto, dok podaci Raiffeisen DMF-a nisu bili dostupni.

I gotovo svi zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi bilježili su rast vrijednosti. Tako je vrijednost AZ VIP fonda i AZ Zagreb fonda porasla po 0,37, AZ fonda Hrvatske kontrole zračne plovidbe 0,36, AZ Dalekovod fonda 0,34, fonda Ericsson Nikole Tesle 0,24, fonda Hrvatskog liječničkog sindikata i fonda Novinara po 0,23, fonda Auto Hrvatske 0,21, fonda Sindikata pomoraca Hrvatske 0,17, fonda Croatia osiguranja i fonda HEP grupe po 0,16, fonda Hrvatskih autocesta 0,11, Cestarskog fonda i fonda T-HT-a po 0,1 a fonda Željezničara 0,02 posto. S druge je pak strane tek vrijednost fonda Atuoceste Rijeka-Zagreb pala 0,04 posto.

Komentari