11. kolovoz 2015.

Možete odjaviti TV prijamnik, a inkasator HRT-a više ne smije u kontrolu u vaš dom

lider.media
lider.media

Visoki upravni sud donio je koncem lipnja presudu prema kojoj je ukinuo dijelove Odluke o načinu odjave prijamnika HRT-a jer ista nije sukladna sa Zakonom o HRT-u

Ukinuti dijelovi odnose se na to da potpis obveznika plaćanja mjesečne pristojbe mora biti javnobilježnički ovjeren, baš kao i potpis opunomoćenika. Također je ukinut dio Odluke koji se odnosi da se zahtjev za odjavu prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a , ali i dio kojim se dopuštalo ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provođenje kontrole posjeda prijamnik.

Sud je odlučio poništiti i dio prema kojem ako kontrolora ne bi ste pustili u kuću, da vidi imate li prijamnik ili ga nedopušteno koristite, HRT bi vas ponovo prijavio kao pretplatnika. No to ne znači da ako budete imali neprijavljeni ili budete koristili odjavljeni prijamnik, da vam HRT ne može napisati prekršajnu prijavu, piše tportal. A kako će dokazati imate li vi prijamnik ili ga neovlašteno koristite, druga je stvar. 

Naravno, nije dugo trebalo čekati na odgovor od HRT-a. Hrvatska radiotelevizija (HRT) u utorak je priopćila da će i dalje provoditi odredbe Zakona o HRT-u koji kaže da je svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik, odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa, obvezan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu, istaknuvši da odlukom Visokoga upravnog suda nije promijenjen Zakon o HRT-u već da HRT u skladu s tom odlukom treba promijeniti dio svoje odluke o načinu odjave prijamnika.