11. veljača 2013.

Najviše novonezaposlenih dolazi iz prerađivačke industrije

Krajem siječnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirane su 372.003 nezaposlene osobe, što je u odnosu na prosinac prošle godine povećanje za 3,8 posto ili 13.789 osoba, a u odnosu na lanjski siječanj porast za 11,3 posto, ili 37.652 osobe, objavio je danas HZZ.

Po podacima iz redovitog mjesečnog izvještaja, u siječnju je priljev u evidenciju nezaposlenih bio veći od odljeva. U siječnju su u evidenciju HZZ-a novoprijavljene ukupno 36.394 osobe, što je 0,9 posto manje nego u siječnju prošle godine, dok je iz evidencije izašlo 22.605 osoba, što je 26,9 posto više nego u prošlogodišnjem siječnju.

U evidenciju je najviše osoba došlo izravno iz radnog osoba, 25.529 osoba, ili oko 70 posto ukupno novoprijavljenih. Najviše je osoba pritom došlo iz djelatnosti prerađivačke industrije (4.539 osoba ili 17,8 posto), trgovine na veliko i malo (4.420 osoba ili 17,3 posto), pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane (4.255 osoba ili 16,7 posto), građevinarstva (3.042 osobe ili 11,9 posto), itd.

Osim toga, u evidenciju nezaposlenih se u siječnju prijavilo i 9.695 osoba iz neaktivnosti, 1.005 osoba iz redovitoga školovanja te 165 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti.

Ukupno je tijekom siječnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 22.605 osoba, što je 26,9 posto više nego u siječnju lani.

Od toga je zaposleno 13.250 osoba, od čega 10.858 osoba (81,9 posto) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 2.392 osobe (18,1 posto) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkoga društva, obrta, ugovor o djelu, itd.). Zbog ostalih razloga, npr. neredovitog javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja i slično iz evidencije je izišlo 9.355 osoba.

Najčešće djelatnosti u kojima je u siječnju realizirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa bile su prerađivačka industrija (2.020 osoba ili 18,6 posto), trgovina na veliko i malo (1.534 osobe 14,1 posto), pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane (1.430 osoba ili 13,2 posto), obrazovanje (1.184 osobe ili 10,9 posto) te građevinarstvo (911 osoba ili 8,4 posto).

Po podacima HZZ-a, na godišnjoj je razini evidentirana nezaposlenost povećana u svim županijama, a najviše u Zagrebačkoj (za 19,7 posto), Istarskoj (za 17,5 posto), Koprivničko-križevačkoj (za 16,6 posto), gradu Zagrebu (za 15,5 posto) i Krapinsko-zagorskoj županiji (za 14,6 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (50.127 osoba, ili 13,5 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), gradu Zagrebu (47.168 osoba ili 12,7 posto) i Osječko-baranjskoj županiji (38.807 ili 10,4 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (3.858 ili 1 posto).

U siječnju su 87.404 nezaposlene osobe, što je 23,5 posto od ukupnoga broja nezaposlenih, koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade na godišnjoj se razini povećao za 7,4 posto, ili za 6.015 osoba.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom siječnja 2013. godine novouključene su 2.544 osobe, a ukupno su mjere aktivne politike zapošljavanja koristile 13.373 osobe.