Aktualno Hrvatska Preporučeno

Rad vodiča i agencija: Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu u javnoj raspravi

sezonac
Lider/Hina

Ministarstvo turizma u javnu raspravu je uputilo prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu, a osnovne izmjene odnose se na usklađivanje s direktivom EU-a te rad turističkih vodiča i poslovanje agencija, priopćilo je Ministarstvo u ponedjeljak.

Novi zakonski projekt izrađen je s ciljem dodatnog pojednostavljivanja i izjednačavanja uvjeta za pružanje usluga u turizmu, a mišljenja, prijedlozi i komentari prikupljat će se putem portala e-Savjetovanje do 26. srpnja ove godine.

– Izmjenama zakona želimo ujednačiti pružanje usluga u turizmu, učiniti poslovanje još više efikasnim, transparentnim i jednostavnim te istovremeno omogućiti veću profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, prenose se u priopćenju riječi ministra turizma Garija Cappellija.

On očekuje da će izmjene doprinijeti povećanju raznolikosti i razvoju turističke ponude te omogućiti učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, bolju zaštitu potrošača, veću zaposlenost te stvaranje uvjeta za pristup povoljnom financiranju projekata.

Zaštita online poslovanja

Najopsežnije promjene odnose se na usklađivanje zakona s Direktivom EU-a 2015/2302, što je obveza svih članica Europske unije do 1. siječnja 2018. godine. Konkretno, predlažu se opsežne izmjene u segmentu zaštite prava potrošača, posebice kod online poslovanja. Tako se primjerice u prijedlogu novog zakona detaljno navodi obavezan sadržaj ugovora o putovanjima u paket aranžmanima te se putnicima pruža posebna zaštita u slučaju nesolventnosti organizatora putovanja.

Kod usluga turističkih vodiča, predlaže se uvođenje promjena u koncept stručnog ispita. Taj ispit trenutno se polaže po županijama, a sastoji se od općeg i posebnog dijela. Izmjenama se predlaže polaganje općeg dijela za cijelo područje Hrvatske i posebnog za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama. Ocjenjuje se da će to domaćim vodičima proširiti mogućnosti poslovanja.

Uređuje se i pružanje usluga stranih turističkog vodiča koji će, kako se predlaže, moći pružati usluge na području Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), čime se izjednačuje njihov položaj s hrvatskim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita.

Predlaže se i davanje ovlaštenja ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode, propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sadašnjeg i koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Trenutno, zaštićene turističke cjeline su propisane vrlo široko, što djeluje ograničavajući na mogućnost  pružanja usluga za one vodiče koji imaju položen samo opći dio ispita, ocjenjuje se u priopćenju.

Vezano uz poslovanje turističkih agencija predlaže se obaveza samo jednog zaposlenog voditelja poslova za sve prostore u kojima posluje, a ne po svakoj poslovnici kao što je sada. Dodatno se i detaljnije propisuju i oblici turističke ponude koji su do sada bili nedostatno ili uopće nisu bili regulirani zakonom i to u zdravstvenom, kongresnom, nautičkom turizmu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, usluge rent-a-cara i turističkog ronjenja.

Izmjene se odnose i na smanjenje prekršajnih kazni, odnosno propisivanje mogućnosti pružateljima usluga da bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru te na smanjivanje administrativnih prepreka u poslovanju.

Komentari