Korona i biznis
19. listopad 2015.

Obilježeno 140 godina hrvatske službene statistike

lider.media
lider.media

U povodu obilježavanja 140. obljetnice hrvatske službene statistike Državni zavod za statistiku organizirao je konferenciju pod pokroviteljstvom Vlade RH ‘Statistika – jučer, danas, sutra‘ koja se održala u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Sudionicima se uvodno obratio Branko Grčić, potpredsjednik Vlade RH, koji je u svom govoru naglasio važnost statistike u današnjem globaliziranom svijetu. Kako je istaknuo – bez dobre statističke podloge nema ni dobrog upravljanja. Također, osvrnuo se i na nužnost eliminiranja svih utjecaja pri kreiranju statističkih pokazatelja, ali i na kompleksnost pojava koje se prate zbog čega je nužna dobra koordinacija i intenzivna suradnja u sklopu ukupnog sustava službene statistike, a sve s ciljem formiranja cjelovite statistike. Naglasio je da za informirano donošenje odluka nije presudna samo kvantiteta, već i kvaliteta podataka, i to u smislu osiguravanja pravodobnih i relevantnih podataka, koji su esencijalni za provođenje kratkotrajnih mjera, ali i planiranje dugoročnih politika.

Predavači su u svojim izlaganjima predstavili razvoj statistike kroz vrijeme te je svaki obuhvatio jedan segment – prošlost, sadašnjost i budućnost službene statistike. Lea Bregar, izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, u svom se predavanju osvrnula na razvitak nacionalnih statističkih sustava, kao i njihovu integraciju u Europski statistički sustav te je skrenula pozornost na napredak ostvaren u proteklom razdoblju, kako u procesu pretpristupnih pregovora za članstvo RH u EU, tako i u razdoblju nakon stjecanja punopravnog članstva. Pieter Everaers, direktor Uprave za suradnju u Europskome statističkom sustavu, međunarodnu suradnju i resurse u Eurostatu, u svojoj prezentaciji naglasio je važnost podizanja razine kvalitete europske statistike, kao i nužnost podizanja razine fleksibilnosti u pružanju podataka te ujednačenosti u prikupljanju i obrađivanju podataka kako bi se poboljšala razina usporedivosti. O budućnosti statistike i mjestu koje ona zauzima u suvremenom svijetu zaključno je govorila Lidia Bratanova, direktorica Uprave za statistiku Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, koja je u kontekstu budućeg razvoja službene statistike, a između ostalog vezano i za praćenje ostvarenja Ciljeva održivog razvoja, naglasila potrebu sklapanja strateških partnerstava sa subjektima koji trenutačno nisu dio sustava službene statistike, kao što su predstavnici znanstvene zajednice, civilnog društva i privatnog sektora.

Također, u sklopu konferencije održana je i panel-rasprava predstavnika najvažnijih skupina korisnika koji su u zanimljivoj diskusiji iznijeli svoju dosadašnju perspektivu te svoja očekivanja od službene statistike u budućem radu. U panel-raspravi, koju je moderirala Manuela Tašler, zamjenica glavnog urednika poslovnog tjednika Lider, sudjelovali su predstavnici državnih institucija te znanstvenih i gospodarskih krugova. Predsjednik Statističkog savjeta Anto Bajo istaknuo je važnu ulogu koju Statistički savjet ima u osiguravanju sudjelovanja šire javnosti u radu službene statistike te potrebu da se u proces uključe korisnici koji bi trebali imati važnu ulogu u kreiranju rada službene statistike, točnije, kako je naglasio, biti svojevrsno savjetodavno tijelo. Danijel Nestić, znanstveni savjetnik na Ekonomskom institutu u Zagrebu, govorio je o dostupnosti podataka iz perspektive znanstvenika, dok je pak nužnost ulaganja u informatizaciju Državnog zavoda za statistiku u budućnosti tijekom panel-rasprave istaknuo Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore. O međusobnoj suradnji nositelja službene statistike govorio je Vedran Šošić, viceguverner Hrvatske narodne banke, koja nije samo korisnik statističkih podataka, već uz Državni zavod za statistiku i jedan od nositelja službene statistike, dok je poduzetnike, kao također važne korisnike statističkih podataka, predstavljao Saša Cvetojević, direktor i vlasnik tvrtke Insako d. o. o. i osnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva. On se tijekom rasprave ponajviše osvrnuo na primjenu društvenih mreža kao još jednoga komunikacijskog kanala s korisnicima koji popularizira statistiku i čini je razumljivijom.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof zahvalio je na kraju konferencije svim sudionicima te tom prilikom istaknuo područja na kojima je postignut znatan napredak. Naglasio je da će rezultati provedenih aktivnosti i onih koje su u tijeku biti vidljivi tek nakon određenog vremena. Također, naglasio je važnost statističke pismenosti, i to ne samo stručnih korisnika, već i šire javnosti, a u tom je području Državnom zavodu za statistiku potrebna potpora drugih, ponajprije ponovno aktiviranoga Hrvatskog statističkog društva.