Aktualno Hrvatska

Odvjetnici strankama osiguravaju ostvarenje ljudskih prava

Edis Felić

Središnja tema Europskog dana odvjetnika, obilježenog danas u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK), bila je ‘Pristup pravosuđu’. Upravo je to, stoji u priopćenju HOK-a, jedna od glavnih zadaća države, ali i odvjetništva koje pružanjem pravne pomoći omogućuje građanima pristup pravosuđu.

Uloga odvjetnika želi se potpuno komercijalizirati, a uloga odvjetničkih komora i regulatorne funkcije koje jamče neovisnost odvjetništva liberalizirati do neprihvatljivog nivoa, što može ići jedino na štetu strankama i kvalitete odvjetničkih usluga.
Europski dan odvjetnika otvorio je predsjednik HOK-a Robert Travaš koji je podsjetio da je odvjetnička usluga personalizirana usluga, pa je za hrvatske odvjetnike pribavljanje stranaka putem
posrednika i pružanje odvjetničkih usluga putem internet platformi u vlasništvu trećih osoba neprihvatljivo, između ostaloga i zbog odvjetničke tajne koja je osnov odnosa stranke i odvjetnika. Novi načini komuniciranja su svakako korisni, ali moraju biti prilagođeni odvjetničkoj profesiji.

Travaš je rekao da su odvjetnici koji svojim strankama osiguravaju ostvarenje ljudskih prava važan čimbenik u tom procesu i promiču vladavinu prava kao jedno od temeljnih načela svake pravne i demokratske države. ‘U Hrvatskoj je odvjetništvo ustavna kategorija i definirano je čl. 27. Ustava RH kao samostalna i neovisna služba koja svakom osigurava pravnu pomoć, u skladu sa zakonom. Ustavna odredba o odvjetništvu nalazi se u dijelu Ustava koji regulira zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer odvjetništvo i postoji radi zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana.

Komercijalizacija pod patronatom Europske komisije

Današnji položaj odvjetništva u Hrvatskoj, ali i u EU uvelike ovisi o politici Europske komisije koja ponekad pokazuje da nema razumijevanje za položaj, tradiciju i ulogu odvjetništva u pojedinim zemljama članicama, želeći nametnuti unificirano obavljanje odvjetništva i shvaćanje da je odvjetništvo ‘biznis’, a ne služba pružanja pravne pomoći. Uloga odvjetnika želi se potpuno komercijalizirati, a uloga odvjetničkih komora i regulatorne funkcije koje jamče neovisnost odvjetništva liberalizirati do neprihvatljivog nivoa, što može ići jedino na štetu strankama i kvalitete odvjetničkih usluga. Pružanje pravne pomoći jedina je djelatnost kojom se odvjetnici smiju baviti, a pružanje kvalitetne i stručne pravne pomoći osnovni je razlog postojanja odvjetničke službe, dok je uloga odvjetničke komore osigurati i nadzirati ostvarenje te zadaće.

Inače, kako stoji u priopćenju, u okviru teme ‘Pristup pravosuđu’ HOK je odlučio raspravljati o besplatnoj pravnoj pomoći i o mogućnosti pristupa branitelju. Izvjestitelji su bili dopredsjednik HOK-a Mladen Klasić i zagrebačka odvjetnica Jasna Novak.

Cilj Europskog dana odvjetnika je da se potakne javnost na razmišljanje o najvažnijim pitanjima o ljudskim pravima, pravnoj državi, vladavini prava i ulozi odvjetničke službe u ostvarenju tog cilja.
Klasić je naglasio kako je besplatna i djelotvorno organizirana pravna pomoć jedna od temeljnih pretpostavki efikasnog pristupa pravosuđu. ‘Odvjetnici ne postoje zbog sebe samih, nego upravo zbog onih koji to nisu i koji trebaju pravnu pomoć. Odvjetnici polaze od teze da svakome mora biti omogućeno pravo na djelotvornu, stručnu i pravodobnu pravnu pomoć. Ne smije biti nikakve sumnje u to da je pružanje besplatne pravne pomoći, ali i organiziranje djelotvornog sustava pružanja takve pomoći temeljna pretpostavka za pristup svakog pojedinca pravosuđu i zaštiti njegovih prava. Odvjetnici i na taj način, kao i kroz vlastiti sustav pružanja besplatne pravne pomoći, sudjeluju sa svim građanima RH u zajedničkom podnošenju tereta financijske krize.

Poticaj na javno promišljanje

Novak je istaknula probleme koji se odnose na prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenim postupcima i prava tih osoba na branitelje. Činjenica je da Zakon o kaznenom postupku u pojedinim fazama kaznenog postupka propisuje pravo na obvezatnu obranu po odvjetniku, da o tome govore i direktive EU, ali je pitanje da li se ta prava efikasno ostvaruju i treba li ta prava i proširiti. No, to se ne odnosi samo na prava okrivljenika, već se to nužno mora odnositi i na prava žrtve kaznenog djela, navodeći da je Republika Hrvatska preuzela obvezu implementacije direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Obilježavajući Europski dan odvjetnika iz HOK-a poručuju da je pristup pravosuđu bitan temelj za ostvarenje ljudskih prava, a odvjetnici kao zaštitnici pojedinačnih interesa svojih stranaka osiguravaju strankama pristup pravosuđu, a što ističe i Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) kad je ustanovio prije tri godine Europski dan odvjetnika. Iz CCBE-a su upravo i predložili da ove godine tema bude ‘Pristup pravosuđu’.

Cilj Europskog dana odvjetnika je da se potakne javnost na razmišljanje o najvažnijim pitanjima o ljudskim pravima, pravnoj državi, vladavini prava i ulozi odvjetničke službe u ostvarenju tog cilja, stoji na kraju priopćenja HOK-a.

Komentari