Aktualno Hrvatska

Pandžić: Hrvatski zakon u potpunosti neprilagođen za integraciju OIE u elektroenergetski sustav

Sigurnost opskrbe energetskog sustava neće biti ugrožena manjkom energije, nego vrlo složenom ranjivom organizacijom energetskog sektora, rekao je Ivica Toljan iz CROPEX-a, na okruglom stolu ‘Prilagodba modela vođenja EES i tržišta električne energije u RH povećanoj integraciji obnovljivih izvora energije’, u organizaciji Znanstvenog vijeća za naftnoplinsko gospodarstvo i energetiku HAZU i Hrvatskog ogranka CIGRE.

Tomislav Plavšić iz HOPS-a rekao je da su izazovi vođenja elektroenergetskog sustava pri povećanom udjelu vjetroelektrana viškovi električne energije u noćnim satima, promjene proizvodnje vjetroelektrana unutar sata, povećane potrebe za regulacijskim rezervama i energijom, manjak tržišnih mehanizama za uravnoteženje EES-a te povremena zagušenja u mreži uzrokovana istovremenom maksimalnom proizvodnjom vjetroelektrana i hidroelektrana.

>>>Pejnović: Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora postala je komercijalna stvarnost

Da je hrvatski zakonodavni okvir u potpunosti neprilagođen, konstatirao je profesor Hrvoje Pandžić s FER-a.

– Nedefinirana je uloga i status agregatora i način sudjelovanja DPUF-ova na tržištima. Potrebno je definirati nove sudionike tržišta električne energije i svih s njima povezanih aktivnosti: spremnici električne energije, distribuirani izvori, električna vozila, punionice električnih vozila, aktivni kupci, odziv potrošnje, agregatori distribuiranih izvora, otkupljivači električne energije, virtualne elektrane, mikromreže, energetske zajednice, izdvojio je Pandžić.

Nenad Švarc iz HEP-Proizvodnje predstavio je smjernice Proizvođača za povećanje sigurnosti i fleksibilnosti pogona EES-a s visokim udjelom OIE u tržišnom okruženju.

– Jedna od smjernica je valorizacija troškova za uslugu primarne regulacije i uslugu regulacije napona u VN mreži RH, kvalitetniji koncept  mjerenja obračunskih veličina – mjerno područje i klasa točnosti. Domicilna proizvodnja u sinergiji s gospodarstvom RH jamac je zaposlenosti i održivosti – rekao je Švarc.

Povećana integracija obnovljivih izvora energije, usporedno sa zahtjevima za stvaranjem jedinstvenog europskog tržišta električne energije postavljaju ujedno i sve veće zahtjeve na vođenje EES-a. Pojačana potreba za regulacijskim rezervama te energijom za uravnoteženje EES-a, uslijed sve većeg broja izvora s nestalnom i nepredvidivom proizvodnjom električne energije direktno utječu na sigurnost pogona EES-a.

>>> ZEZ započeo prvu kampanju grupnog ulaganja u obnovljive izvore energije

Složenost izazova koji se danas postavljaju na vođenje EES-a traže nove, učinkovitije modele vođenja, bolju treniranost pogonskog osoblja, nove ICT sustave te veću raspoloživost regulacijskih rezervi i energije za uravnoteženje EES-a.

Potreban je novi učinkoviti model tržišta električne energije koji će osigurati troškovnu ravnopravnost svih sudionika na tržištu te omogućiti iskorištenje potencijala distribuirane fleksibilnosti. Potrebna je prilagodba zakonodavnog i regulatornog okvira RH, koja će u konačnici omogućiti siguran pogon EES RH u uvjetima povećane integracije OIE.