Aktualno Hrvatska Preporučeno

Ponašanje Hrvata na internetu pokazuje da vam trebaju digitalne kampanje

digitalni marketing
Avatar
Autor Lider

Prema istraživanju provedenom u Hrvatskoj za potrebe konferencije Digital Takeover, internet je glavni izvor informacija za 78% Hrvata, slijede ga TV s 14,7%, print s 4,3% te radio s 3,1%!

Zanimljivo je i istaknuti kako za 87.7% građana interne net nudi informacije koje mogu pronaći nigdje drugdje – a slijede ga ponovno s malim postotkom TV (6,5%), print (4.1%) i radio (1.7%).

Posebno treba naglasiti i to da 44.3% ispitanih kaže da su oglasi na internetu ono nešto što ih potiče da donesu konačnu odluku o kupnji.

Internet ponovno slijede print (25.8%), TV (19.2%) te audio oglasi (7.6%).

Čudno ponašanje oglašivača

Prema navedenim informacijama jasno se može vidjeti kako internet prema trenutnim pokazateljima dominira na našem tržištu, ali čini s kako oglašivači ne pridaju preveliku pažnju tome.

Prema navedenom istraživanju, podaci o tome gdje se naše tvrtke najčešće oglašavaju su sljedeći:
– 50% TV oglasi
– 17% oglasi na internetu
– 33% ostalo

Zanimljivo, složit ćete se. Posebno radi već istaknutih činjenica da 44.3% kaže da na internetu donose konačne odluke o kupnji i da ih 78% tvrdi kako im je internet glavni izvor informacija.

Evo još nekih zanimljivih informacija sa navedenog istraživanja:
● 91,6% korisnika na internetu je više puta dnevno što ga čini najčešće korištenim medijem
● 56,6% korisnika navodi internet kao medij kojemu najviše vjeruju
● 91,6% korisnika za vrijeme gledanja TV programa često ili bar ponekad surfa internetom
● 9 od 10 korisnika je na internetu više puta dnevno, bez obzira na dob

Ako želite naučiti više o digitalnom marketingu i unaprijediti poslovanje svoje tvrtke pridružite nam se na Liderovoj četverodnevnoj edukaciji Marketing u praksi!

Komentari