Korona i biznis
06. veljača 2015.

Potpisan ugovor o gradnji mosta kopno - otok Čiovo

lider.media
lider.media

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je Uprava Hrvatskih ceste s Upravom tvrtke Viadukt potpisala Ugovor o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo i pristupnih cesta s potrebnim instalacijama. Vrijednost ugovora iznosi 129.510.941,75 kuna (bez PDV-a), a rok za završetak radova je dvadeset mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao. Ukupna vrijednost gradnje mosta s pristupnim cestama procjenjuje se na 230 milijuna kuna.

Svečanom potpisivanju Ugovora prisustvovao je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Ugovor sa strane Hrvatskih cesta potpisuje član Uprave Nenad Maljković, a sa strane Viadukta d.d. predsjednik uprave tvrtke Joško Mikulić, priopćili su iz ministarstva.

Projektom je predviđena izgradnja pokretnog grednog mosta s čeličnim rasponskim sklopom ukupne duljine 551,12 m. Uz most će se izgraditi i prateće pristupne ceste tako da će ukupna dužina novoizgrađenih prometnica i mosta iznositi 1.850 metara. Po završetku svih radova korisna širina mosta iznosit će 12 metara dok će širina plovnog puta podno mosta biti 30 metara. Izgradnjom mosta i prateće cestovne infrastrukture stvorit će se uvjeti za prometno rasterećenje središnjeg gradskog područja Trogira, grada zaštićene kulturne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Osim toga novi most s pristupnim cestama omogućit će bolju cestovnu povezanost sa splitskom zračnom lukom kao i obližnjim autocestovnim čvorištima.

U priopćenju podsjećaju da cjelokupni lokalni i dio tranzitnoga cestovnog prometa između kopna i otoka Čiova prolazi cestom kroz samo središte grada Trogira te da je takvo prometno rješenje u potpunoj koliziji s ambijentom povijesne jezgre grada i izravno ugrožava zaštićenu kulturnu baštinu. Iznimno gustom prometu pridonose i brojni posjetitelji vikend - naselja i pansionskih kapaciteta na otoku Čiovu, i to naročito tijekom vršnog dijela turističke sezone. Izgradnjom mosta povećat će se sigurnost prometa i skratiti vrijeme putovanja ali i pružiti potpora razvoju gospodarskih kapaciteta otoka Čiova, grada Trogira i Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt izgradnje mosta kopno – otok Čiovo s pristupnim cestama prvi je veći projekt Hrvatskih cesta koji će se financirati iz fondova Europske unije. Naime, isti udovoljava i unaprijed utvrđenim pravilima za sufinanciranje kao što su izrađena studija predizvodivosti, studija izvodivosti i studija utjecaja na okoliš. Pritom ističemo da samo kroz Operativni program promet 2007. – 2013, zaključuju iz ministarstva.