01. veljača 2013.

Potpore će se smanjivati što se više zemljišta bude stavljalo u funkciju

Ministarstvo poljoprivrede od Agencije za poljoprivredno zemljište očekuje učinkovitije upravljanje poljoprivrednim površinama u vlasništvu države, čemu bi trebao pridonijeti novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, kazao je danas ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

Na pitanje zašto će, prema prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu, državnim poljoprivrednim zemljištem raspolagati Agencija i nije li to suprotno najavama o decentralizaciji, rekao je da je tijekom deset godina u kojima je zemljištem raspolagala lokalna samouprava, od 890 tisuća hektara u funkciju stavljeno samo 260 tisuća hektara.

To je, kaže Jakovina, osnovni razlog zbog kojeg je taj posao povjeren Agenciji za poljoprivredno zemljište. Jakovina podsjeća da je Agencija za poljoprivredno zemljište osnovana 2009. godine te smatra da je i do sada trebala raditi bolje i kvalitetnije, a da ovaj zakon donosi bolje, učinkovitije, brže i, nada se, poštenije modele.

Upitan je li možda vremenska granica za zakup od 50 godina problematična s obzirom na loša demografska kretanja, odgovorio je da u prijedlogu zakona postoji odredba o mogućnosti generacijskog slijeda unutar obitelji u korištenju zemljišta te da je tako dugo razdoblje određeno i s obzirom na posebnosti nekih dugogodišnjih nasada.

Upitan hoće li povećanjem obradivih površina biti smanjene potpore u poljoprivredi, rekao je da Hrvatska ima ‘omotnicu‘ za poljoprivredu te će se potpore po površini smanjivati što se više zemljišta bude stavljalo u funkciju i da da će one biti ravnomjerno raspoređene na poljoprivredne proizvođače.