20. veljača 2017.

Predstavljeni rezultati natječaja Hrvatske zaklade za znanost

Temeljem preporuka panela za vrednovanje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je odluku o pokretanju postupka otvaranja financijskih pregovora za projekte prijavljene na natječaj „Istraživački projekti“ koji je  objavljen u svibnju 2016. godine. Rok za prijavu na natječaj bio je 2. lipnja 2016. godine. Rezultate natječaja predstavio je  akademik Dario Vretenar, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

Na predstavljanju rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost iz 2016. godine koje se održalo na Sveučilištu u Zagrebu predstavljena su i tri projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Jedan od projekata na području humanističkih znanosti je i projekt „Ekonomski temelji hrvatske književnosti“ čija je voditeljica projekta doc.dr.sc Maša Kolanović.

[caption id="attachment_258779" align="aligncenter" width="413"]Ekonomski temelji Doc. dr. sc. Maša Kolanović[/caption]

Voditeljica projekta navodi kako ekonomski procesi pronalaze svoju specifičnu artikulaciju u književnoj imaginaciji i da književnost u modernoj kulturi ovisi o ekonomskim procesima. Suvremena ekonomska misao uzima u obzir ekonomske predodžbe književnih tekstova za složenije razumijevanje ekonomskih procesa, a ti procesi unutar sfere financijskog kapitala pokazuju financijsku kvalitetu jer se ekonomija sve više odmiče od realnosti proizvodnje i odvija se na terenu spekulativnog novca. Istraživački tim sastoji se od dvanaest suradnika iz područja književnosti i ekonomije.

Za ciljeve istraživanja navela je stvaranje temeljnih znanja za istraživanje odnosa ekonomije i hrvatske književnosti kroz stvaranje adekvatnog interdisciplinarnog metodološkog okvira za pristup navedenog problematici i sustavan opis odnosa ekonomije i hrvatske književnosti u različitim razdobljima hrvatske književne povijesti i suvremenosti.

Voditeljica smatra da postoje tri problemska fokusa tog istraživanja. Prvi je istraživanje ekonomskih reprezentacija u tekstovima hrvatske književnosti, zatim istraživanje pozicije hrvatske književnosti kao institucije u ekonomskom polju te analogija između diskurzivnosti hrvatske književnosti i ekonomije.

Očekivani rezultati tog projekta su uspostavljanje temelja za istraživanje odnosa hrvatske književnosti i ekonomije, problematika prepoznata kao relevantna istraživačka tema u hrvatskoj znanosti i u inozemstvu s utjecajem na druge društvene i humanističke discipline kao što su ekonomija, sociologija, antropologija, politologija i druge discipline.

Ukupan proračun programa Istraživački projekti za 2016. godinu iznosi 40.000.000 kn, a za ovaj projekt financije su 341.260 kuna i trajanje projekta je tri godine.