21. svibanj 2012.

Prilika za praksu kod Josipovića

lider.media
lider.media

Ured predsjednika Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na službenoj web stranici Ureda i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zainteresirani se mogu prijaviti za radna mjesta višeg stručnog tajnika, administrativnog tajnika i stručnog suradnika u trajanju od 12 mjeseci. U pozivu su navedeni propisani uvjeti za prijam na stručno osposobljavanje u kojem stoji kako polaznici sa srednjom stručnom spremom ne smiju biti stariji od 25 godina, a oni sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista i stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika ne smiju biti stariji od 29 godina.